Blog: nowinki, wskazówki i informacje ze świata medycyny

Na naszym blogu znajdą Państwo wiele cennych informacji z zakresu medycyny pracy, okulistyki, laryngologii czy neurologii. Regularnie zamieszczamy artykuły tematyczne, w których znajdą Państwo ciekawostki z dziedziny medycyny i wskazówki, jak dbać o zdrowie. Zapraszamy!

 

pani lekarz

W jakiej sytuacji wystawia się opinie orzecznicze?

Wystawianie opinii orzeczniczych należy do obowiązków lekarzy medycyny pracy, jest  działalnością medyczną odrębną od udzielania świadczeń zdrowotnych. Służy ocenie stanu zdrowia, które jest potrzebne do stwierdzenia, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu, stanowiska lub kierowania pojazdami mechanicznymi. 

Czytaj więcej

badanie EKG

W jakich przypadkach wykonywane jest u pacjenta badanie EKG?

Badanie EKG to podstawowe badanie, jakie jest wykonywane w diagnostyce chorób mięśnia sercowego. Elektrokardiografia daje lekarzowi, który prowadzi pacjenta dużo przydatnych informacji, które ułatwiają opracowanie planu dalszej diagnostyki oraz późniejszego leczenia. Badanie EKG można wykonać także w naszej prywatnej przychodni lekarskiej. W dzisiejszym wpisie na blogu dokładniej opisujemy, co to jest EKG, jakie informacje na temat pacjenta dają wyniki badania oraz na czym ono polega.

Czytaj więcej

badania lekarskie

Na czym polegają badania profilaktyczne dla pracowników?

Żaden pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Dlatego wszyscy pracownicy podlegają badaniom profilaktycznym. Zgodnie z art. 229 ust. 4 Kodeksu pracy, w ramach profilaktyki zdrowotnej przeprowadza się badania wstępne, okresowe i kontrolne. Na czym polegają poszczególne badania i kiedy należy je przeprowadzać?

Czytaj więcej

badanie psychologiczne

Jaki jest cel badań psychologicznych pracowników?

Przed podjęciem obowiązków w nowym miejscu pracy w większości zawodów wystarczy tylko przejść badania wstępne, w których sprawdzany jest ogólny stan zdrowia pacjenta oraz jego sprawność fizyczna. Badania te mają na celu określenie, czy w danym przypadku nie istnieją żadne przeciwwskazania do podjęcia przez pracownika danych obowiązków.

Czytaj więcej

zawroty głowy

Czy znasz najczęstsze przyczyny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi?

Kłopoty związane z problemami w utrzymaniu równowagi oraz z towarzyszącymi temu zawrotami głowy bardzo często towarzyszą np. nagłej zmiany pozycji siedzącej lub leżącej na pozycję stojącą, Czasami jednak mogą być też wskazaniem o wystąpieniu dużo poważniejszych problemów zdrowotnych. W dzisiejszym wpisie na blogu dokładniej opisujemy, jakie mogą być przyczyny problemów z utrzymaniem równowago i z pojawiającymi się zawrotami głowy.

Czytaj więcej

badanie ciśnienia u pracownika

Kto płaci za badania wstępne i okresowe pracownika i jakie są terminy?

Prowadzenie własnej działalności i zatrudnianie pracowników wymaga znajomości przepisów i dbałości o ich właściwe wypełnienie. Jednym z głównych aspektów wynikających z Kodeksu Pracy jest kwestia zapewnienia podwładnym stosowanych badań z zakresu medycyny pracy. Powstaje jednak pytanie: kto płaci za wymagane badania? Czy kwota jest potrącana z wypłaty pracownika? A może zobowiązanie to jest nałożone na pracodawcę? Kwestię tą wyjaśniamy w naszym artykule. 

Czytaj więcej

psycholog

Jak wygląda badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o broń?

Wszystkie osoby, które ubiegają się o wydanie pozwolenia na broń, muszą spełnić szereg rygorystycznych wymagań. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem muszą one przedstawić komendantowi wojewódzkiemu Policji aktualne orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, w którym specjalista potwierdza brak jakichkolwiek przeciwwskazań do posługiwania się bronią.

Czytaj więcej

pracownik niepełnosprawny

Jakie badania dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności nie oznacza, że dana osoba nie może wykonywać obowiązków zawodowych. W zależności od rodzaju pracy i zaawansowania schorzeń pracodawca musi jednak dopełnić kilku ważnych kwestii. Jedna z nich dotyczy badań, na które należy skierować pracownika z orzeczeniem. Jak przedstawia się temat weryfikacji okresowej?

Czytaj więcej

lekarz medycyny pracy

Jak wygląda wizyta u lekarza medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to specjalista, którego zadaniem jest ocena, czy dana osoba może pracować na określonym stanowisku u konkretnego pracodawcy. Wykonuje on badania wstępne (zanim rozpoczniemy pracę), okresowe oraz kontrolne. Dzięki ocenie lekarza medycyny pracy możliwa jest ochrona osób pracujących na różnych stanowiskach przed wpływem szkodliwych czynników środowiskowych

Czytaj więcej

orzeczenie lekarskie

Jak długo należy przechowywać orzeczenie lekarskie?

Orzeczenie lekarskie to zaświadczenie, które jest wydawane według ściśle określonego wzoru. Taki dokument medyczny wskazuje na brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku, albo przeciwnie na istnienie takich przeciwwskazań. Jest on wystawiany przez lekarza medycyny pracy po wykonaniu wszystkich zleconych przez niego badań oraz przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu lekarskiego.

Czytaj więcej