Badania medycyny pracy

Poddanie się badaniom medycyny pracy to obowiązek każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Badania lekarskie muszą wykonać zarówno ci pracownicy, którzy dopiero rozpoczynają współpracę z daną firmą (badania wstępne), jak i osoby pracujące na etacie u danego pracodawcy od wielu lat (badania okresowe). Ponadto do lekarza medycyny pracy muszą zgłosić się również takie osoby, które wracają do pracy po dłuższej nieobecności wynikającej z choroby (badania kontrolne). Pracodawca powinien skierować pracownika na badania także wtedy, gdy zmieni się charakter jego stanowiska – czyli gdy wystąpią nowe potencjalne zagrożenia wynikające z pełnionych obowiązków. Wszystkie profilaktyczne badania medycyny pracy mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Sfinansowanie badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy leży zawsze po stronie pracodawcy.

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Nie każdy pracownik zostaje poddany takim samym badaniom – ich zakres różni się w zależności od zajmowanego przez niego stanowiska. By odpowiedzieć na pytanie, jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy, należy wyróżnić kilka obszarów zatrudnienia:

  • pracownicy administracyjno-biurowi – czyli m.in. pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta, informatycy, sekretarki, księgowi; głównym narzędziem pracy jest komputer, a zatem obowiązkowe jest badanie okulistyczne. Uzupełnieniem badania ogólnolekarskiego mogą być badania laboratoryjne (morfologia, analiza moczu),
  • pracownicy budowlani – murarze, tynkarze, monterzy czy brukarze; w zależności od specyfiki stanowiska, występują różne czynniki niebezpieczne i uciążliwe (hałas, obsługa maszyn, praca w pyle). Ich wskazanie to zadanie pracodawcy. Lekarz medycyny pracy może im zlecić np. spirometrię, RTG klatki piersiowej, test koordynacji ruchowej, badanie EKG. Ważna jest ponadto konsultacja okulistyczna, laryngologiczna i neurologiczna a także pomiar glukozy we krwi.
  • magazynierzy i pracownicy produkcji – w tym wypadku ważna jest praca zmianowa. Jeśli pracodawca wskaże w skierowaniu, że praca odbywa się w nocy, pracownikowi zostanie zbadany poziom cukru we krwi oraz, ewentualnie, zlecone będą inne badania laboratoryjne. Pozostałe badania zależą od występujących czynników uciążliwych, jednak ich zakres jest w dużej mierze zbliżony do tych wykonywanych u pracowników budowlanych.

Wszystkie osoby, które muszą poddać się badaniom lekarskim wykonanym przez lekarza medycyny pracy, zachęcamy do zgłoszenia się do naszej przychodni. Dzięki dostępowi do lekarzy specjalistów gwarantujemy sprawne wykonanie niezbędnych czynności.