Badania medycyny pracy

Poddanie się badaniom medycyny pracy to obowiązek każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Badania lekarskie muszą wykonać zarówno ci pracownicy, którzy dopiero rozpoczynają współpracę z daną firmą (badania wstępne), jak i osoby, które pracują na etacie u danego pracodawcy już od jakiegoś czasu (badania okresowe). Ponadto do lekarza medycyny pracy muszą zgłosić się również osoby, które wracają do pracy po dłuższej nieobecności wynikającej z choroby (badania kontrolne). Pracodawca powinien skierować pracownika na badania także wtedy, gdy zmieni się charakter jego stanowiska – czyli gdy wystąpią nowe potencjalne zagrożenia wynikające z pełnionych obowiązków. Wszystkie profilaktyczne badania medycyny pracy mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. W przychodni lekarskiej MEDAN w Jarocinie także zajmujemy się medycyną pracy.

Sfinansowanie badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy leży zawsze po stronie pracodawcy.

 

Czym zajmują się lekarze medycyny pracy?

Zadaniem lekarzy medycyny pracy jest sprawdzenie, czy stan zdrowia pacjenta pozwala mu na wykonywanie wszystkich czynności na danym stanowisku pracy, czyli czy może wykonywać dany rodzaj pracy. Ocena jest wydawana na podstawie wyników zleconych wcześniej i przeprowadzonych w trakcie wizyty w gabinecie badań oraz na podstawie przeprowadzonego z pacjentem wywiadu lekarskiego. W trakcie rozmowy z pacjentem lekarz medycyny pracy pyta m.in. o choroby przewlekłe, o zażywane przez niego leki, o nałogi, o to, jakie choroby przewlekłe występują u pacjenta w rodzinie oraz o przebyte w przeszłości urazy i operacje.

W trakcie wizyty u lekarza medycyny pracy mogą też zostać wykonane różne badania palpacyjne. Lekarz w trakcie badania może sprawdzić u pacjenta kręgosłup, zmierzyć ciśnienie, osłuchać płuca. Istnieje też duża szansa, że w razie istnienia jakichś wątpliwości na temat stanu zdrowia pacjenta, lub jeżeli wymagają tego przyszłe warunki pracy, lekarz zleci pacjentowi też wykonanie morfologii lub/i badania moczu, badania RTG płuc, spirometrii lub badania EKG. W przypadku istnienia większych wątpliwości, lekarz medycyny pracy może też dodatkowo wysłać pacjenta na wizytę u innego lekarza specjalisty. Najczęściej taka potrzeba powstaje w przypadku stwierdzenia u pacjenta problemów ze wzrokiem, z głosem lub ze słuchem.

Oprócz tego zadaniem lekarza medycyny pracy jest poinformowanie pacjenta na temat wszystkich występujących na danym stanowisku pracy zagrożeniach oraz o mogących w pewnym momencie wystąpić na danym stanowisku chorobach zawodowych. Ich późniejszą diagnostyką także zajmuje się lekarz medycyny pracy.

 

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Nie każdy pracownik zostaje poddany takim samym badaniom – ich zakres różni się w zależności od zajmowanego przez niego stanowiska. By odpowiedzieć na pytanie, jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy, należy wyróżnić kilka obszarów zatrudnienia:

  • pracownicy administracyjno-biurowi – czyli m.in. pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta, informatycy, sekretarki, księgowi; głównym narzędziem pracy jest komputer, a zatem obowiązkowe jest badanie okulistyczne. Uzupełnieniem badania ogólnolekarskiego mogą być badania laboratoryjne (morfologia, analiza moczu),
  • pracownicy budowlani – murarze, tynkarze, monterzy czy brukarze; w zależności od specyfiki stanowiska, występują różne czynniki niebezpieczne i uciążliwe (hałas, obsługa maszyn, praca w pyle). Ich wskazanie to zadanie pracodawcy. Lekarz medycyny pracy może im zlecić np. spirometrię, RTG klatki piersiowej, test koordynacji ruchowej, badanie EKG. Ważna jest ponadto konsultacja okulistyczna, laryngologiczna i neurologiczna a także pomiar glukozy we krwi.
  • magazynierzy i pracownicy produkcji – w tym wypadku ważna jest praca zmianowa. Jeśli pracodawca wskaże w skierowaniu, że praca odbywa się w nocy, pracownikowi zostanie zbadany poziom cukru we krwi oraz, ewentualnie, zlecone będą inne badania laboratoryjne. Pozostałe badania zależą od występujących czynników uciążliwych, jednak ich zakres jest w dużej mierze zbliżony do tych wykonywanych u pracowników budowlanych.

Wszystkie osoby, które muszą poddać się badaniom lekarskim wykonanym przez lekarza medycyny pracy, zachęcamy do zgłoszenia się do naszej przychodni. Dzięki dostępowi do lekarzy specjalistów gwarantujemy sprawne wykonanie niezbędnych czynności.