Badania psychologiczne

W przychodni lekarskiej MEDAN w Jarocinie wykonujemy różnego typu badania psychologiczne i badania psychotechniczne. Są to m.in. testy i badania psychologiczne dla kierowców. Ich celem jest ocena sprawności psychicznej oraz zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów. Możliwość wykonania badań oferujemy wszystkim pacjentom, którzy mają obowiązek się im poddać  w związku z charakterem wykonywanej pracy. Taki obowiązek dotyczy m.in. operatorów specjalistycznego sprzętu budowlanego i pracowników wysokościowych, zawodowych kierowców, kierowców pojazdów służbowych i uprzywilejowanych, motorniczych, egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy.

Badania psychotechniczne są przeprowadzane przez psychologa i z reguły trwają nie dłużej niż 2-3 godziny. Nasza przychodnia ma stosowne uprawnienia do wykonywania badań kierowców i innych zobligowanych do poddania się takim badaniom.

 

Na czym polegają badania psychologiczne dla kierowców i pracowników technicznych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy, którzy wykonują zawody techniczne polegające na obsłudze maszyn, muszą obowiązkowo regularnie poddawać się badaniom psychotechnicznym, które oceniają ich sprawność psychiczną. Taki obowiązek dotyczy przede wszystkim osób, które zajmują się obsługą maszyn, prowadzą określone rodzaje pojazdów, czyli są zawodowymi kierowcami lub wykonują konkretne prace w specyficznych lub trudnych warunkach. Badania składają się z kilku testów oceniających osobowość, sprawność intelektualną, koncentrację, spostrzegawczość, szybkość podejmowania decyzji. Wykonywane są także badania w „ciemni”, których celem jest orzeczenie, czy kierowca jest zdolny prowadzić pojazd po zmroku.

Na badania psychotechniczne pracowników Może skierować zakład pracy, lekarz lub policja. Badania zlecone przez pracodawców są wykonywane na ich koszt. Wszystkie wykonywane w ich ramach badania są przeprowadzane przez psychologa lub zespół psychologów, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia.

 

Dla jakich pracowników obowiązkowe są badania psychotechniczne?

Badaniem psychologicznym muszą się poddawać wszyscy pracownicy i kandydaci do pracy, którzy do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków zawodowych potrzebują szczególnych cech psychicznych. Badania z zakresu psychotechniki muszą wykonywać m.in.:

  • Zawodowi kierowcy, czyli m.in. kurierzy, dostawcy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, taksówkarze, kierowcy autobusów, a także osoby samozatrudnione, które wykonują działalność w zakresie transportu drogowego,
  • Instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
  • Osoby, które wykonują prace na wysokości,
  • Operatorzy maszyn, dźwigów i innego typu urządzeń technicznych,
  • Górnicy,
  • Piloci samolotów.

Obowiązek wykonania testów psychologicznych dotyczy także kierowców, którzy zostali w ten sposób ukarani w związku z prowadzeniem samochodu po alkoholu lub pod wpływem jakichś środków odurzających, którzy zebrali co najmniej 24 punkty karne bądź uczestniczyli w wypadku, w którym ktoś został ranny lub poniósł śmierć.

 

Jak się przygotować do badania psychotechnicznego?

Badanie psychotechniczne nie wymaga specjalnych przygotowań, jednak ważne jest, by zgłosić się na nie wypoczętym i wyspanym. Nie jest wskazane spożywanie alkoholu i/lub zażywanie środków psychoaktywnych w dniu poprzedzającym badanie.

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, a w przypadku kierowców – także prawo jazdy. Wada wzroku absolutnie nie jest przeszkodą w uzyskaniu pozytywnego wyniku badania: należy mieć ze sobą noszone na co dzień okulary lub soczewki i przystąpić w nich do testów. Ponadto, jeśli takowe zostały wydane, weź ze sobą:

  • skierowanie na badania psychologiczne wystawione przez pracodawcę bądź lekarza,
  • skierowanie z Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego.

 

Na czym polegają badania psychotechniczne – etapy badania

Dokładny zakres badań psychotechnicznych został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Zgodnie z tymi zapisami, zakres badania psychologicznego obejmuje bezpośredni wywiad lekarski, obserwację osoby badanej, badanie narzędziami diagnostycznymi oraz ocenę i opis pacjenta pod względem sprawności intelektualnej, osobowości oraz procesów poznawczych. Ocena jest z uwzględnieniem funkcjonowania pacjenta w rudnych sytuacjach, sprawności psychomotorycznej oraz dojrzałości społecznej.

W trakcie badania psychotechnicznego wykonywanych jest kilka podstawowych testów. Pacjent m.in. przechodzi testy pisemne, których celem jest sprawdzenie jego cech osobowości, poziomu koncentracji przy wykonywanych obowiązkach oraz umiejętności pracy pod presją czasu. W ramach badań psychotechnicznych wykonuje się też indywidualnie dobierane do rodzaju wykonywanej przez pacjenta pracy badania aparaturowe.

Całość badań psychologicznych trwa od 30 minut do półtorej godziny. To jak często pacjent w danym miejscu pracy musi przez nie przechodzić, zależy od tego, w jakim jest wieku, od tego, jaki dokładnie zawód wykonuje oraz od wyniku aktualnego badania. Po zakończeniu badania psychologicznego pacjent otrzymuje od lekarza uprawnienia do wykonywania zawodu.