Konsultacja okulistyczna

Na konsultację okulistyczną powinien zgłosić się bezwzględnie każdy, kto zaobserwował u siebie zaburzenia ostrości widzenia. Wizyta u okulisty nie wymaga skierowania i z reguły przebiega sprawnie – nie warto czekać, aż wzrok pogorszy się jeszcze bardziej, tylko umówić się na wizytę u naszego okulisty tuż po odnotowaniu pierwszych symptomów, że z oczami dzieje się coś niedobrego.

Osoby, które ukończyły 50 lat, powinny rutynowo stawiać się na badanie okulistyczne raz w roku. Ponadto wizyta u okulisty może być jednym z badań wykonanych przez lekarza medycyny pracy (w zależności od zawodu wykonywanego przez osobę skierowaną na takie badania).

Jaki jest przebieg kontroli u okulisty?

Najpierw okulista przeprowadza z pacjentem wywiad lekarski. Zadaje pytania dotyczące odczuwanych objawów, ewentualnych wad wzroku, wykonywanego zawodu (przede wszystkim odnośnie istniejących w pracy czynników negatywnie wpływających na wzrok). Zanim pójdziesz na konsultację okulistyczną, dowiedz się, czy w Twojej rodzinie występują lub występowały schorzenia okulistyczne – warto taką informację przekazać lekarzowi, gdyż niektóre choroby oczu są związane z predyspozycją genetyczną.

Następnie okulista przechodzi do badań przedmiotowych: pierwsze to badanie ostrości wzroku do dali oraz do bliży. Najczęściej wykorzystuje do tego tablice Shellena oraz kolorowe tablice Ishihary (dzięki tym drugim może wykryć ewentualne zburzenia widzenia kolorów). W przypadku podejrzenia jaskry lub choroby siatkówki przeprowadza się badanie pola widzenia – pacjent sygnalizuje, czy dostrzega punkt świetlny; badanie pozwala ocenić, czy w polu widzenia występują ubytki. Dodatkowym badaniem umożliwiającym zdiagnozowanie jaskry jest zmierzenie ciśnienia w gałce ocznej.

Nieprawidłowości wykryte podczas konsultacji mogą być dla lekarza wskazaniem do przeprowadzenia bardziej specjalistycznych badań okulistycznych.