Konsultacja okulistyczna

Na konsultację okulistyczną powinien zgłosić się bezwzględnie każdy, kto zaobserwował u siebie zaburzenia ostrości widzenia. Regularne wykonywanie wizyt kontrolnych u okulisty zaleca się też pacjentom, którzy teoretycznie nie mają żadnych problemów ze wzrokiem. Wówczas dzięki konsultacji okulistycznej mogą być pewni, że naprawdę nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo. Wizyta u okulisty nie wymaga skierowania i z reguły przebiega sprawnie – nie warto czekać, aż wzrok pogorszy się jeszcze bardziej, tylko umówić się na wizytę u naszego okulisty tuż po odnotowaniu pierwszych symptomów, że z oczami dzieje się coś niedobrego.

Osoby, które ukończyły 50 lat, powinny rutynowo stawiać się na badanie okulistyczne raz w roku. Ponadto wizyta u okulisty może być jednym z badań wykonanych przez lekarza medycyny pracy (w zależności od zawodu wykonywanego przez osobę skierowaną na takie badania).

 

Czym zajmuje się lekarz okulista?

Okulistyka to dziedzina medycyny, która zajmuje się badaniem budowy, funkcji i schorzeń ludzkiego oka. Głównymi zadaniami okulisty jest diagnostyka i leczenie chorób narządu wzroku, przepisywanie niezbędnych do stosowanie leków i kropli do oczu oraz dobór najlepszych do potrzeb pacjenta okularów korekcyjnych i szkieł kontaktowych. Lekarz okulista jest w stanie też wykonać niezbędne zabiegi i operacje oczu, m.in. usunąć z oka ciała obce oraz udzielić pierwszej pomocy w przypadku powstania jakiegoś mechanicznego urazu oka.

 

Jaki jest przebieg kontroli u okulisty?

Najpierw okulista przeprowadza z pacjentem wywiad lekarski. Zadaje pytania dotyczące odczuwanych objawów, ewentualnych wad wzroku, wykonywanego zawodu (przede wszystkim odnośnie istniejących w pracy czynników negatywnie wpływających na wzrok). Zanim pójdziesz na konsultację okulistyczną, dowiedz się, czy w Twojej rodzinie występują lub występowały schorzenia okulistyczne – warto taką informację przekazać lekarzowi, gdyż niektóre choroby oczu są związane z predyspozycją genetyczną.

Następnie okulista przechodzi do badań przedmiotowych: pierwsze to badanie ostrości wzroku do dali oraz do bliży. Najczęściej wykorzystuje do tego tablice Shellena oraz kolorowe tablice Ishihary (dzięki tym drugim może wykryć ewentualne zburzenia widzenia kolorów). W przypadku podejrzenia jaskry lub choroby siatkówki przeprowadza się badanie pola widzenia – pacjent sygnalizuje, czy dostrzega punkt świetlny; badanie pozwala ocenić, czy w polu widzenia występują ubytki. Dodatkowym badaniem umożliwiającym zdiagnozowanie jaskry jest zmierzenie ciśnienia w gałce ocznej.

Nieprawidłowości wykryte podczas konsultacji mogą być dla lekarza wskazaniem do przeprowadzenia bardziej specjalistycznych badań okulistycznych.

 

Jakie badania najczęściej się przeprowadza w ramach konsultacji okulistycznej?

W trakcie wizyty w gabinecie okulistycznym pacjent może być poddany różnym rodzajom badań. Podstawowym badaniem jest komputerowe badanie wzroku, czyli obiektywne badanie wad refrakcji wzroku. Badanie to pokazuje, jaką wadę wzroku ma pacjent, jednak nie jest ono wystarczające do dobrania dla niego odpowiednich okularów. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie też badania subiektywnego z tablicami okulistycznymi, ponieważ tylko wtedy okulista może sprawdzić, jak pacjent się czuje z zastosowaniem danej mocy korekcji okularowej.

Innym często wykonywanym przez okulistę badaniem jest tonometria. Jest to badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. W trakcie badania oko zostaje uderzone strumieniem powietrza, a narzędzie okulistyczne bada stopień ugięcia się rogówki oka, w celu określenia wartości ciśnienia. Badanie jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne.