Konsultacja neurologiczna

W przychodni lekarskiej MEDAN w Jarocinie oferujemy pacjentom możliwość zgłoszenia się na wizytę u neurologa. Konsultacja neurologiczna często daje pacjentom możliwość wykrycia przyczyn powstałych u nich objawów chorobowych. Pierwszym etapem konsultacji neurologicznej jest zawsze dokładny wywiad lekarski. Kolejnym – badanie odruchów fizjologicznych, takich jak np. odruch skokowy, ramienno-promieniowy, kolanowy. Często podczas konsultacji neurolog sprawdza także prawidłowość i płynność mowy, sposób chodzenia, czucie powierzchniowe. Na podstawie zdobytych informacji lekarz może wstępnie zdiagnozować zaburzenie neurologiczne. Często w tym celu konieczne jest jednak skierowanie pacjenta na dalszą diagnostykę, czyli zlecenie mu do wykonania dalszych badań. Takimi dodatkowymi badaniami mogą być np. badanie EEG, tomografia komputerowa, badanie PET lub rezonans magnetyczny. Jesteśmy jedną z niewielu przychodni w Jarocinie, w której jest możliwość wykonania takich badań.

 

Badania neurologiczne

Zapraszamy nie tylko na konsultacje, lecz także na badania neurologiczne. Przebieg takiego badania jest zawsze zależny od stanu i wieku pacjenta. Duże znaczenie mają też odczuwane przez pacjenta objawy medyczne. Doświadczony neurolog już na podstawie objawów jest w stanie wstępnie określić, z jakim problemem może mieć do czynienia i jak należy poprowadzić dalszą diagnostykę, żeby szybko uzyskać odpowiedzi na wszystkie powstałe w trakcie rozmowy z pacjentem pytania. Zgłaszając się na wizytę do neurologa, trzeba pamiętać, że nie każde badanie przeprowadzane przez neurologa wygląda tak samo. Lekarz każdorazowo sam wybiera odpowiednią metodę. Czasami wystarczy tylko rozmowa z pacjentem i proste badanie neurologiczne, a czasami, żeby stwierdzić, z jakim dokładnie problemem ma się do czynienia, konieczne jest zlecenie dalszych badań, np. rezonansu magnetycznego konkretnych części ciała.

Oczywiście elementem badania, który pozostaje niezmienny niezależnie od przypadku, jest wywiad lekarski, którego celem jest zlokalizowanie tzw. ogniska schorzenia neurologicznego. Konieczne jest także wstępne badanie ogólne: ocena stanu świadomości pacjenta, sprawdzenie ułożenia oraz budowy ciała, układu oddechowego, układu krążenia. Może się zdarzyć, że neurolog zleci badanie okulistyczne, np. badanie dna oka czy badanie potencjałów wzrokowych. Niewykluczone, że skieruje też pacjenta na badania biochemiczne krwi, a w niektórych przypadkach – na tomografię komputerową lub na rezonans magnetyczny. Ponadto w neurologii często wykonuje się testy koordynacji ruchowej: zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

 

Rodzaje chorób neurologicznych

Neurolog w trakcie przeprowadzania u pacjenta badań diagnostycznych może u niego wykryć wiele rodzajów chorób układu nerwowego. Najbardziej znanymi są m.in. migreny, padaczka, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona. Wszystkie te choroby mogą dawać wiele różnych objawów, m.in. problemy z pamięcią, częste bóle głowy, zaburzenia widzenia, swędzenie, odrętwienia czy problemy z poruszaniem się. Na szczęście poprzez szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia w wielu przypadkach współczesna neurologia może pomóc!