Konsultacja neurologiczna

Pierwszym etapem konsultacji neurologicznej jest wywiad lekarski. Kolejnym – badanie odruchów fizjologicznych, takich jak np. odruch skokowy, ramienno-promieniowy, kolanowy. Często podczas konsultacji neurolog sprawdza także prawidłowość i płynność mowy, sposób chodzenia, czucie powierzchniowe. Na podstawie zdobytych informacji lekarz może wstępnie zdiagnozować zaburzenie neurologiczne i zlecić niezbędne dla dalszego postępowania badania takie jak EEG, tomografia komputerowa, badanie PET czy rezonans magnetyczny.

Badania neurologiczne

Zapraszamy nie tylko na konsultacje, lecz także na badania neurologiczne. Przebieg takiego badania jest zawsze zależny od stanu i wieku pacjenta – nie każde badanie przeprowadzane przez neurologa wygląda tak samo. Lekarz każdorazowo sam wybiera odpowiednią metodę.

Oczywiście elementem badania, który pozostaje niezmienny niezależnie od przypadku, jest wywiad lekarski, którego celem jest zlokalizowanie tzw. ogniska schorzenia neurologicznego. Konieczne jest także wstępne badanie ogólne: ocena stanu świadomości pacjenta, sprawdzenie ułożenia oraz budowy ciała, układu oddechowego, układu krążenia. Może się zdarzyć, że neurolog zleci badanie okulistyczne, np. badanie dna oka. Niewykluczone, że skieruje na badania biochemiczne krwi, a w niektórych przypadkach – na tomografię komputerową. Ponadto w neurologii często wykonuje się testy koordynacji ruchowej: zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.