Badanie słuchu

Na badanie słuchu powinien zgłosić się każdy, kto zaobserwował, że w ostatnim czasie zaczął gorzej słyszeć. Po ukończeniu 50. roku życia poddanie się takiemu badaniu często jest konieczne, gdyż właśnie w tym wieku z reguły słuch zaczyna słabnąć. Mając już 50 lat warto jest decydować się na regularne badanie słuchu profilaktycznie. Bez wykonania badania słuchu niemożliwe jest dobranie odpowiedniego aparatu słuchowego.

 

Wskazania do zdecydowania się na wykonanie badania słuchu

Regularne wykonywanie badań słuchu zaleca się wszystkim pacjentom, którzy w związku z miejscem zamieszkania lub z rodzajem wykonywanej pracy, są narażone na hałas o znacznym natężeniu. Wykonanie badania słuchu zaleca się też osobom, u których występują już pierwsze objawy wskazujące na powstanie problemu ze słuchem. Mogą one polegać np. na trudnościach ze słyszeniem szeptu, na powstaniu szumów usznych, na częstej potrzebie zwiększania głośności radia i telewizora lub na głośniejszym mówieniu.

 

Przyczyny powstania zaburzeń narządu słuchu

Powstanie zaburzeń narządu słuchu może być spowodowane różnymi przyczynami. Obecnie najczęściej stwierdzanymi przyczynami rozpoczęcia się u pacjenta problemów ze słuchem są urazy mechaniczne lub akustyczne. Do powstania urazu mechanicznego może dojść na skutek przebicia błony bębenkowej w trakcie czyszczenia zewnętrznego kanału słuchowego, na skutek urazu głowy lub pośrednio, na skutek nagłej zmiany ciśnienia np. podczas nurkowania lub skoku spadochronowego. Przyczyny akustyczne to powstawanie mikrourazów kosteczek słuchowych pod wpływem ekspozycji na nadmierny hałas.

Pogorszenie słuchu może być też efektem nawracających lub przebytych w dzieciństwie zakażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych, czyli np. różyczki, świnki lub ospy wietrznej, oraz w przebiegu niektórych chorób przewlekłych, np. miażdżycy, cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego.

 

Metody badania słuchu

W Przychodni Lekarskiej MEDAN w Jarocinie, w zależności od potrzeb, wykonujemy  badanie słuchu różnymi metodami:

  • badania obiektywne – wykonywane przy pomocy sprzętu, który nie wymaga współpracy z pacjentem,
  • badania subiektywne – mogą być wykonane nawet przez lekarza rodzinnego; wymagają udziału badanej osoby. Najprostsze badanie subiektywne polega na tym, że lekarz staje w ustalonej odległości od pacjenta i zadaje mu pytania, np. szeptem. Takie badanie daje wstępny obraz, dzięki któremu lekarz może zdecydować o skierowaniu pacjenta na konsultację laryngologiczną, by zostały przeprowadzone dalsze, bardziej szczegółowe badania.

Przebieg badania słuchu zależy od tego, jaką metodę wybrał laryngolog. Warto jednak wiedzieć, że żadna z metod nie jest bolesna, a te bardziej zaawansowane są w pełni miarodajne.