Badanie słuchu

Na badanie słuchu powinien zgłosić się każdy, kto zaobserwował, że w ostatnim czasie zaczął gorzej słyszeć. Po ukończeniu 50. roku życia poddanie się takiemu badaniu często jest konieczne, gdyż właśnie w tym wieku z reguły słuch zaczyna słabnąć. Bez wykonania badania słuchu niemożliwe jest dobranie odpowiedniego aparatu słuchowego.

W naszej placówce wykonujemy kilka rodzajów badania słuchu:

  • badania obiektywne – wykonywane przy pomocy sprzętu, który nie wymaga współpracy z pacjentem,
  • badania subiektywne – mogą być wykonane nawet przez lekarza rodzinnego; wymagają udziału badanej osoby. Najprostsze badanie subiektywne polega na tym, że lekarz staje w ustalonej odległości od pacjenta i zadaje mu pytania, np. szeptem. Takie badanie daje wstępny obraz, dzięki któremu lekarz może zdecydować o skierowaniu pacjenta na konsultację laryngologiczną, by zostały przeprowadzone dalsze, bardziej szczegółowe badania.

Przebieg badania słuchu zależy od tego, jaką metodę wybrał laryngolog. Warto jednak wiedzieć, że żadna z metod nie jest bolesna, a te bardziej zaawansowane są w pełni miarodajne.