Badania okresowe kierowców

Obowiązek wykonywania badań okresowych dotyczy kierowców zawodowych. Wykonywanie tych badań jest warunkiem wykonywania pracy w charakterze kierowcy. Badania okresowe kierowców zawodowych muszą być wykonywane co 5 lat do momentu ukończenia 60. roku życia, a po osiągnięciu tego wieku – co 2,5 roku. Może jednak się zdarzyć, że lekarz, ze względu na stan zdrowia kierowcy, zleci mu poddanie się badaniu okresowemu przed upływem tego terminu. Przychodnia lekarska MEDAN w Jarocinie oferuje możliwość wykonania badań okresowych kierowców. W celu umówienia terminu badania, zachęcamy do kontaktu.

Co więcej, są sytuacje, w których takie badania muszą przejść także prowadzący samochód, którzy nie pracują zawodowo w charakterze kierowcy. Chodzi m.in. o osoby, które z uwagi na stan zdrowia otrzymały terminowe prawo jazdy. Wówczas ważność takiego dokumentu zostaje przedłużona jedynie po okazaniu otrzymanego od lekarza orzeczenia uprawniającego do kierowania pojazdem.

 

W jakim celu wykonywane są badania okresowe kierowców?

Badania okresowe kierowców są wykonywane zarówno u osób, które już wykonują ten zawód, jak i u kandydatów do bycia zawodowym kierowcą. Okresowe badanie dla kierowców wykonuje lekarz medycyny pracy. Jego obowiązkiem jest ocena stanu zdrowia badanego w celu stwierdzenia, czy istnieją przeciwwskazania do kierowania pojazdem. W trakcie badań okresowych zawodowi kierowcy są poddawani wszystkim rodzajom badań, które zostały wcześniej przeprowadzone zanim rozpoczęło się wykonywanie tego rodzaju pracy. W trakcie badań okresowych kierowcy są poddawani badaniom, które maja na celu sprawdzenie zarówno ich stanu fizycznego, jak i stanu psychicznego.

Uprawniony lekarz dokonuje weryfikacji stanu zdrowia kierowcy w zakresie:

 • sprawności narządu wzroku,
 • sprawności narządu słuchu i równowagi oraz układu ruchu,
 • funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego,
 • funkcjonowania układu nerwowego – w tym występowania padaczki,
 • czynności nerek,
 • istnienia cukrzycy, uwzględniając wyniki pomiaru cukru we krwi,
 • stanu psychicznego,
 • objawów wskazujących na nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od niego,
 • objawów wskazujących na uzależnienie od środków psychoaktywnych lub ich nadużywanie,
 • stosowania leków mogących wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdu,
 • istnienia innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia mogących stwarzać zagrożenie w sytuacji kierowania samochodem.

Wykonujący badanie lekarz uwzględnia wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, które może wywołać osoba badana. Jeśli jest taka potrzeba, zleca także odpowiednie badania diagnostyczne lub wizytę u lekarza specjalisty.

 

Postępowanie w przypadku negatywnego wyniku badań okresowych u kierowców

Jeżeli kierowca zawodowy otrzyma negatywny wynik badania okresowego, dalsze postępowanie zależy od tego, jak duże są stwierdzone przeciwwskazania do pracy jako kierowca.

Przeprowadzający badania okresowe lekarz medycyny pracy w przypadku stwierdzenia u pacjenta tylko lekkich przeciwwskazań do pracy, cały czas może mu wystawić pełne lub ograniczone prawo do wykonywania zawodu kierowcy. Ograniczenie w częściowym prawie do wykonywania pracy może obejmować np. zakaz pracy po zmroku lub pozwolenie na pracę wyłącznie w określonym wymiarze godzin dziennie. Zezwolenie do pracy jako kierowca zawodowy może też zostać wydane pacjentowi w trybie warunkowym. Oznacza to, że po określonym czasie pracy, pacjent ponownie będzie zobowiązany do wykonania kolejnych badań. Taki obowiązek wykonania kolejnych badań okresowych może nastąpić za rok lub za pół roku.