Badania dla kierowców

Przygotowania do egzaminu na prawo jazdy składa się z wielu etapów. Jednym z najważniejszych zadań, przed którym muszą stanąć osoby, które wkrótce przystąpią do egzaminu na prawo jazdy jest przejście badań lekarskich potwierdzających, że nie istnieją żadne zdrowotne przeciwwskazania do uzyskania uprawnień do prowadzenia samochodów.

 

Jakie badania muszą przejść osoby zdające na prawo jazdy?

Uprawnienia do przeprowadzenia badania lekarskiego Kandydów na kierowców mają wyłącznie lekarze orzecznicy. Ich zdaniem jest ocena ogólnego stanu zdrowia potencjalnego kierowcy i tego, czy nie ma ryzyka, że prowadząc samochód będzie sprawiał jakieś zagrożenie na drodze.

Badania kwalifikacyjne dla kandydatów na kierowców trwa od kilku do kilkunastu minut. W trakcie badania lekarz orzecznik musi dokładnie ocenić u pacjenta wzrok, słuch, równowagę oraz ruch. W trakcie badania przyszłych kierowców przeprowadzany jest też dokładny wywiad lekarski. W jego trakcie lekarz orzecznik sprawdza, jaki jest ogólny stan zdrowia pacjenta oraz w jakim jest stanie psychicznym. Ważnym elementem w decydowaniu o tym, czy pacjent otrzyma pozytywną opinię dotyczącą możliwości zdawania egzaminu na prawo jazdy jest też weryfikacja, czy nie jest uzależniony od alkoholu lub innych używek, które mogłyby sprawić, że stanie się zagrożeniem na drodze.

 

Badania kwalifikacyjne dla kandydatów na kierowców zawodowych

Badania kwalifikacyjne  dla kierowców zawodowych, czyli dla pacjentów, którzy chcą wykorzystać umiejętność jazdy i prawo jazdy w celach zarobkowych, różni się od zwykłego badania kwalifikacyjnego dla osób, które mają przed sobą egzamin na prawo jazdy. W tym przypadku nieco szerszy jest zakres badań wstępnych i oprócz tego, później obowiązkowe są też badania okresowe kierowców zawodowych.

Badania kwalifikacyjne kierowców zawodowych może przeprowadzić wyłącznie lekarz medycyny pracy lub lekarz medycyny transportu na podstawie skierowania. Badania wstępne obejmują następujące testy:

  • ogólnolekarskie – czyli oceniające ogólny stan zdrowia kierowcy,
  • okulistyczne – lekarz ocenia sprawność wzrokową,
  • neurologiczne – jednym z elementów jest badanie koordynacji ruchowej kierowcy,
  • psychologiczne,
  • laryngologiczne – lekarz ocenia słuch,
  • pomocnicze – np. badanie w „ciemni” mające sprawdzić widzenie zmierzchowe,
  • zmierzenie poziomu cukru we krwi,
  • badanie EKG, badania laboratoryjne krwi,
  • badania zjawiska olśnienia,

Na podstawie wyników wszystkich przeprowadzonych badań, lekarz wystawia zaświadczenie o zdolności, lub jej braku, do pracy w roli kierowcy.