Badania dla kierowców

Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy składa się z wielu etapów. Jednym z najważniejszych zadań, przed którym muszą stanąć osoby, które wkrótce przystąpią do egzaminu na prawo jazdy, jest przejście badań lekarskich potwierdzających, że nie istnieją żadne zdrowotne przeciwwskazania do uzyskania uprawnień do prowadzenia samochodów. Badania dla kierowców mają na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia osoby ubiegającej się o prawo jazdy. W ich trakcie lekarz ocenia m.in. wzrok, słuch, koordynację ruchową oraz sprawność układu nerwowego i krążenia. Ponadto podczas badań mogą być również oceniane inne aspekty zdrowotne np. występowanie chorób, takich jak cukrzyca, padaczka czy choroby serca, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów.

Wybór odpowiedniej przychodni oraz przygotowanie się do badań to kluczowe kroki, które mogą ułatwić przejście przez ten proces. Pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze, a odpowiednie badania lekarskie pozwalają na sprawne i bezpieczne prowadzenie pojazdów na drogach. Przed przystąpieniem do badań lekarskich kandydat na kierowcę powinien zgromadzić niezbędne dokumenty: dowód osobisty oraz skierowanie na badania od wybranej placówki nauki jazdy. Warto również pamiętać o zabraniu ze sobą okularów lub soczewek kontaktowych, jeśli kandydat na kierowcę z nich korzysta.

Po zakończeniu badań dla kierowców kandydat otrzymuje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia i musi być przedłożone w wybranej placówce nauki jazdy przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy. Jeśli w trakcie badań zostaną stwierdzone jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, kandydat może zostać skierowany na dodatkowe konsultacje lub badania, które pozwolą na wyeliminowanie problemów zdrowotnych lub dostosowanie warunków prowadzenia pojazdu do indywidualnych potrzeb osoby ubiegającej się o prawo jazdy.

 

Jakie badania muszą przejść osoby zdające na prawo jazdy?

Uprawnienia do przeprowadzenia badania lekarskiego kandydatów na kierowców mają wyłącznie lekarze orzecznicy. Ich zadaniem jest ocena ogólnego stanu zdrowia potencjalnego kierowcy i tego, czy nie ma ryzyka, że prowadząc samochód, będzie sprawiał jakieś zagrożenie na drodze.

Badanie kwalifikacyjne dla kandydatów na kierowców trwa od kilku do kilkunastu minut. W trakcie badania lekarz orzecznik musi dokładnie ocenić u pacjenta wzrok, słuch, równowagę oraz ruch. W trakcie badania przyszłych kierowców przeprowadzany jest też dokładny wywiad lekarski. W jego trakcie lekarz orzecznik sprawdza, jaki jest ogólny stan zdrowia pacjenta oraz w jakim jest stanie psychicznym. Ważnym elementem w decydowaniu o tym, czy pacjent otrzyma pozytywną opinię dotyczącą możliwości zdawania egzaminu na prawo jazdy, jest też weryfikacja, czy nie jest uzależniony od alkoholu lub innych używek, które mogłyby sprawić, że stanie się zagrożeniem na drodze.

 

Badania kwalifikacyjne dla kandydatów na kierowców zawodowych

Badania kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych, czyli dla osób, które chcą wykorzystać umiejętność jazdy i prawo jazdy w celach zarobkowych, różni się od zwykłego badania kwalifikacyjnego dla tych, którzy mają przed sobą egzamin na prawo jazdy. W tym przypadku nieco szerszy jest zakres badań wstępnych i oprócz tego, później obowiązkowe są też badania okresowe kierowców zawodowych.

Badania kwalifikacyjne kierowców zawodowych może przeprowadzić wyłącznie lekarz medycyny pracy lub lekarz medycyny transportu na podstawie skierowania. Badania wstępne obejmują następujące testy:

  • ogólnolekarskie – czyli oceniające ogólny stan zdrowia kierowcy,
  • okulistyczne – lekarz ocenia sprawność wzrokową,
  • neurologiczne – jednym z elementów jest badanie koordynacji ruchowej kierowcy,
  • psychologiczne,
  • laryngologiczne – lekarz ocenia słuch,
  • pomocnicze – np. badanie w „ciemni” mające sprawdzić widzenie zmierzchowe,
  • zmierzenie poziomu cukru we krwi,
  • badanie EKG,
  • badania laboratoryjne krwi,
  • badania zjawiska olśnienia.

Na podstawie wyników wszystkich przeprowadzonych badań lekarz wystawia zaświadczenie o zdolności lub jej braku do pracy w roli kierowcy.