Badania dla kierowców

Obowiązkiem każdego kandydata na kierowcę jest przejście badań lekarskich potwierdzających, że nie istnieją zdrowotne przeciwwskazania do uzyskania uprawnień na prowadzenie samochodu. Kwalifikacyjne badanie dla kierowców zawodowych – czyli osób, którzy chcą wykorzystać umiejętność jazdy w celach zarobkowych – różni się jednak od takiego rutynowego badania. Obligatoryjne są choćby badania okresowe kierowców zawodowych, jednak zakres badań także jest szerszy.

Badania kwalifikacyjne kierowców zawodowych może przeprowadzić wyłącznie lekarz medycyny pracy lub lekarz medycyny transportu na podstawie skierowania. Badania wstępne obejmują następujące testy:

  • ogólnolekarskie – czyli oceniające ogólny stan zdrowia kierowcy,
  • okulistyczne – lekarz ocenia sprawność wzrokową,
  • neurologiczne – jednym z elementów jest badanie koordynacji ruchowej kierowcy,
  • laryngologiczne – lekarz ocenia słuch,
  • pomocnicze – np. badanie w „ciemni” mające sprawdzić widzenie zmierzchowe,
  • zmierzenie poziomu cukru we krwi,
  • badanie EKG, badania laboratoryjne krwi.