Badanie koordynacji ruchowej

Gałęzią medycyny, w której badanie koordynacji ruchowej jest w naszej przychodni wykonywane najczęściej, jest neurologia – główną przyczyną zaburzeń koordynacji są bowiem zmiany w obrębie OUN, a objawy tychże zaburzeń są najszybciej identyfikowanymi symptomami choroby neurologicznej. Diagnostyka chorób neurologicznych nie jest jedynym zaleceniem do przeprowadzenia badania koordynacji ruchowej – jest ono także elementem badań dla kierowców. Standardowe badanie neurologiczne pozwala zidentyfikować zaburzenia koordynacji ruchowej, jednak badanie można przeprowadzić także przy pomocy specjalistycznych testów.

Drugą pod względem częstotliwości wykonywania badań koordynacji ruchowej gałęzią medycyny jest pediatria. Przeprowadzenie testów koordynacji u dzieci ma na celu nie tylko zdiagnozowanie choroby, lecz także – a nawet przede wszystkim – ocenę sprawności motorycznej. Takie badanie wykonuje się m.in. u dzieci wymagających oceny tzw. dojrzałości szkolnej.