Badanie koordynacji ruchowej

Dokonanie u pacjenta oceny koordynacji ruchowej może być ważne w wielu przypadkach i przy diagnostyce przyczyn powstania różnych objawów. Gałęzią medycyny, w której badanie koordynacji ruchowej jest w naszej przychodni lekarskiej w Jarocinie wykonywane najczęściej, jest neurologia – główną przyczyną zaburzeń koordynacji są bowiem zmiany w obrębie OUN, a objawy tychże zaburzeń są najszybciej identyfikowanymi symptomami różnego typu chorób neurologicznych. Diagnostyka chorób neurologicznych nie jest jedynym zaleceniem do przeprowadzenia badania koordynacji ruchowej – jest ono także elementem badań dla kierowców. Standardowe badanie neurologiczne pozwala zidentyfikować zaburzenia koordynacji ruchowej, jednak badanie można przeprowadzić także przy pomocy specjalistycznych testów.

Drugą pod względem częstotliwości wykonywania badań koordynacji ruchowej gałęzią medycyny jest pediatria. Przeprowadzenie testów koordynacji u dzieci ma na celu nie tylko zdiagnozowanie choroby, lecz także – a nawet przede wszystkim – ocenę sprawności motorycznej. Takie badanie wykonuje się m.in. u dzieci wymagających oceny tzw. dojrzałości szkolnej.

 

Na czym polega badanie koordynacji ruchowej?

Badanie koordynacji ruchowej może być przeprowadzone różnymi sposobami. Najczęściej polega na sprawdzaniu u pacjenta jego zdolności do utrzymania równowagi. Można to zrobić wykonując badanie równowagi statycznej lub badanie równowagi dynamicznej. Przeprowadzaniem takich badań zajmują się lekarze różnych specjalizacji. W zależności od tego, z jakimi dokładnie objawami pacjent zgłosił się do przychodni i w związku z tym do gabinetu jakiego specjalisty trafił, ocenę koordynacji ruchowej podczas badania kontrolnego może przeprowadzić lekarz neurolog, okulista, laryngolog lub internista. Często badania koordynacji ruchowej są też wykonywane w gabinetach medycyny pracy.

Ocena koordynacji ruchowej może też zostać wykonana na podstawie wykonywanych przez pacjenta na oczach lekarza wskazanych prostych ćwiczeń. Jednym z takich ćwiczeń jest próba Ramberga. Pacjent w trakcie wykonywania tego ćwiczenia przebywa w pozycji stojącej. Lekarz prosi go o podniesienie wyprostowanych rąk do przodu. Po utrzymaniu przez pacjenta ciała w określonej pozycji i zamknięciu przez niego oczu, lekarz przez kilka sekund ocenia zdolność utrzymania przez niego równowagi. Innymi często wykonywanymi ćwiczeniami w badaniu koordynacji ruchowej są zmiana pozycji ciała z siedzącej na stojącą i na odwrót, przejście po wyznaczonej linii, wykonywanie pełnych obrotów oraz stanie na jednej nodze.