Badanie EKG

Elektrokardiografia, czyli badanie EKG, jest bezbolesne i szybkie, a przy tym jak żadne inne pomocne w diagnozowaniu chorób serca. Pozwala wykryć m.in. zaburzenia rytmu serca oraz jego niedokrwienie, chroniąc przed zawałem. Dla osób, które ukończyły 50 lat, badanie EKG powinno być tak rutynowe, jak kontrola okulistyczna czy badanie słuchu. Jeśli do tej pory nie poddałeś się temu badaniu kardiologicznemu i chcesz wiedzieć o nim więcej, oto garść informacji:

  • elektrokardiografia polega na pomiarze elektrycznej aktywności serca – służy do tego zestaw elektrod, które umieszcza się na ciele pacjenta; elektrody są połączone kablami z rejestratorem,
  • elektrody rejestrujące umieszcza się w kilku miejscach na ciele – dwie elektrody powyżej nadgarstków, jedną tuż powyżej lewej kostki, sześć na przedniej części klatki piersiowej oraz jej lewym boku,
  • wynik EKG ma postać zapisu graficznego – przedstawia on aktywność serca; składa się z dwunastu krzywych, które odpowiadają dwunastu układom rejestrującym.

O czym informuje wynik EKG?

Wynik EKG stanowi źródło informacji o sercu i jego aktywności. Oceniając szybkość zapisu można obliczyć częstotliwość akcji serca i ocenić, czy jest ona prawidłowa. Jeśli jest zbyt szybka – można zdiagnozować tachykardię, a zbyt powolna sygnalizuje bradykardię.

Inne ważne z punktu widzenia diagnostyki zaburzeń pracy serca informacje wynikające z badania, to miarowość akcji serca, źródło impulsów, oś elektryczna serca, zaburzenia rytmu serca. Wszelkie niezgodności z przewidzianą normą mogą sugerować np. migotanie lub trzepotanie przedsionków czy przerost mięśnia sercowego.