Testy koordynacyjne

W przychodni lekarskiej MEDAN w Jarocinie zajmujemy się wykonywaniem różnego typu testów koordynacyjnych. Takie badania mają zastosowanie u różnego typu pacjentów. Testy koordynacyjne są wykorzystywane przede wszystkim do pomiaru zdolności pacjenta do koordynacji ruchów, takich jak chodzenie, bieganie, skakanie i balansowanie. Mierzą one również zdolność pacjenta do reagowania na bodźce wzrokowe i słuchowe. Testy koordynacyjne mogą być przeprowadzane przez lekarza lub rzez fizykoterapeutę. Obejmują one przede wszystkim serię zadań, które wymagają od pacjenta poruszania się w określony sposób. Wyniki wykonanych testów mogą dostarczyć cennych informacji na temat fizycznych i poznawczych zdolności pacjenta.

 

Wymagania stawiane przeprowadzanym u pacjenta testom koordynacyjnym

W ramach testów koordynacyjnych pacjent może być poddany różnym próbom. Ich dobór zależy od celu przeprowadzania całości testów, czyli od potrzeb pacjenta lub osoby, która wydała mu na nie skierowanie. Ważne jest to, żeby podczas wykonywania testów koordynacyjnych u pacjenta, przestrzegać określonych wytycznych. Najważniejsze jest to, żeby się upewnić, że otoczenie jest bezpieczne i wygodne dla pacjenta. Ważne jest też to, aby przed rozpoczęciem danego testu koordynacyjnego dokładnie wyjaśnić pacjentowi, na czym będzie on polegał i jakie zadanie będzie na niego czekało. Dzięki temu pacjent zrozumie, czego się od niego oczekuje i przeprowadzony test koordynacyjny będzie na pewno miarodajny.

Dobierając rodzaje testów koordynacyjnych, jakim zostanie poddany pacjent, ważne jest to, żeby obejmowały one wszystkie najważniejsze w danym przypadku zdolności koordynacyjne. W przychodni MEDAN w Jarocinie zawsze zwracamy na to dużą uwagę. Jeżeli test koordynacyjny jest wykonywany profilaktycznie, przeprowadza się u pacjenta testy, które obejmują wszystkie jedenaście zdolności koordynacyjne. W trakcie wykonywania testów istotne jest to, żeby nie były one zbyt czasochłonne i zbyt trudne z punktu widzenia techniki ruchu. Wszystkie wskazane pacjentowi do wykonania zadania motoryczne muszą też być dostosowane do jego możliwości ruchowych. Od przeprowadzającego i czuwającego nad wykonywanymi przez pacjenta testami koordynacyjnymi lekarza lub fizjoterapeuty wymaga się z kolei, aby wydana przez nich ocena była miarodajna, jednoznaczna i w pełni obiektywna.

 

Rodzaje testów koordynacyjnych

Żeby przeprowadzone u pacjenta testy koordynacyjne dawały dużo korzyści, bardzo ważne jest zapewnienie pacjentowi podczas całego testu słownych instrukcji, tak aby na pewno przez cały czas rozumiał, co musi dokładnie robić i żeby prawidłowo wykonywał wszystkie czynności. Po przeprowadzeniu testu lekarz lub fizjoterapeuta musi dokładnie zapisać wszystkie uzyskane dane, aby można je było wykorzystać w trakcie dalszej analizy lub diagnostyki pacjenta.

Testy koordynacyjne można podzielić na 3 główne grupy. Są to testy, które polegają na rysowaniu lub odwzorowywaniu określonych wzorów i elementów, testy polegające na układaniu lub łączeniu ze sobą konkretnych elementów w jedną całość oraz testy ruchowe, które polegają na wykonywaniu wskazanych zdań ruchowych.

Przykładowymi rodzajami ruchowych testów koordynacyjnych są m.in.:

  • Test chodu po linie - polega on na przejściu po wyznaczonej linii lub po belce z jednej strony na drugą. Test ten jest wykonywany w celu oceny u pacjenta równowagi i precyzji ruchów.
  • Test podnoszenia ciężarów - polega na podnoszeniu ciężarów lub przedmiotów w jednej pozycji i przenoszeniu ich w inne miejsce. Ten test jest wykonywany w celu dokonania u pacjentów oceny siły i precyzji ruchów.
  • Test rzutu piłką – ta próba polega na celowaniu i rzucaniu piłki do celu. Rzut jest wykonywany z określonej odległości i umożliwia dokonanie oceny zręczności i precyzji działania.
  • Test równowagi na jednej nodze – ta próba polega na utrzymaniu przez pacjenta w określonym czasie równowagi na jednej nodze. Test umożliwia dokonanie u pacjenta oceny równowagi i kontroli ruchu.
  • Test skakania przez przeszkody – w trakcie przeprowadzania tego testu pacjent dostaje zadanie, które polega na przeskakiwaniu przez umieszczone w różnych odległościach przeszkody. Ten test koordynacyjny pozwala dokonać oceny zwinności i szybkości.
  • Test hula-hopu - polega na kręceniu przez określony czas hula-hopem. Ten test ocenia u pacjenta zręczność i wytrzymałość.

Wszystkie wskazane wyżej testy mogą być stosowane w różnych celach. Najczęściej wykonuje się je u pacjentów w celu np. oceny umiejętności sportowych, lub jako narzędzie do oceny funkcjonowania psychofizycznego w miejscu pracy. Odpowiednio dobrane testy koordynacyjne mogą być też stosowane jako element programu rehabilitacji pacjentów po urazach.

 

Jakie są korzyści związane z wykonaniem testów koordynacyjnych?

Przeprowadzenie testów koordynacyjnych może przynieść korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom i opiekującym się pacjentem pracownikom służby zdrowia. Dla pacjentów, testy koordynacyjne są najlepszą metodą zidentyfikowania wszelkie deficytów w ich zdolnościach fizycznych i poznawczych, które mogą wymagać uwagi. Pracownikom służby zdrowia, testy koordynacyjne mogą z kolei pomóc w ocenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta i dostarczyć im cennych informacji, które są potrzebne do zaplanowania dalszych etapów rehabilitacji lub leczenia. Dodatkowo, wykonywane w przychodni MEDAN w Jarocinie testy koordynacyjne mogą pomóc pracownikom służby zdrowia w opracowaniu zindywidualizowanych planów leczenia dla swoich pacjentów. Opisy zaburzonej koordynacji ruchowej u pacjenta znajdują się w opisach chorób m.in. z zakresu reumatologii, neurologii i ortopedii. Wykonywane testy koordynacyjne mogą więc mieć bardzo duże znaczenie w stawianiu pacjentom precyzyjnej diagnozy problemu i w opracowaniu skutecznej metody leczenia.

 

Wskazania do wykorzystania testów koordynacyjnych w ramach neurologii

Jedną z dziedzin medycyny, w której najczęściej wykorzystuje się możliwości, jakie daje wykonanie określonych testów koordynacyjnych jest neurologia. Testy koordynacyjne mogą znacznie poszerzyć dane uzyskane poprzez wykonanie standardowych badań neurologicznych. Dzięki temu neurolog dostaje możliwość szybszego postawienia właściwej diagnozy występującego u pacjenta problemu.

Testy koordynacyjne dają neurologom możliwość szybkiego wykrycia u pacjenta problemów, które mogą wskazywać np. na chorobę Parkinsona, na stwardnienie rozsiane, na padaczkę a nawet na udar mózgu.