Ile wynosi prawidłowe ciśnienie tętnicze?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zwraca uwagę na swoje zdrowie, a jednym z kluczowych aspektów zdrowego stylu życia jest utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego. Ciśnienie krwi jest jednym z głównych wskaźników kondycji układu krążenia, a jego zaburzenia mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Warto więc wiedzieć, jakie wartości ciśnienia tętniczego są uznawane za prawidłowe i jak monitorować swój stan zdrowia za pomocą badań EKG.

Prawidłowe ciśnienie tętnicze – jakie wartości są normą?

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką krew naciska na ściany tętnic podczas przepływu przez układ krążenia. Wartości ciśnienia mierzone są w milimetrach słupa rtęci (mmHg) i dzielą się na skurczowe oraz rozkurczowe. Ciśnienie skurczowe (wyższa wartość) odzwierciedla siłę nacisku krwi na ściany tętnic podczas skurczu serca, natomiast ciśnienie rozkurczowe (niższa wartość) pokazuje siłę nacisku krwi w czasie rozkurczu serca.

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prawidłowe ciśnienie tętnicze dla dorosłych osób wynosi 120/80 mmHg. Wartości te mogą się różnić w zależności od wieku, płci i stanu zdrowia pacjenta. Przyjmuje się, że ciśnienie skurczowe powinno mieścić się w granicach 90-139 mmHg, a rozkurczowe – 60-89 mmHg. Wartości powyżej tych granic wskazują na nadciśnienie tętnicze, które może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak choroby serca, udar mózgu czy niewydolność nerek.

Badanie EKG – dlaczego jest ważne?

Elektrokardiogram (EKG) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala na ocenę pracy serca oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Polega ono na rejestrowaniu sygnałów elektrycznych generowanych przez serce podczas jego pracy. Badanie EKG jest szczególnie ważne dla osób z zaburzeniami ciśnienia tętniczego, gdyż może wykazać obecność arytmii, niedokrwienia mięśnia sercowego czy przerostu lewej komory serca – problemów często występujących u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Jak często powinno się kontrolować ciśnienie tętnicze?

Regularne pomiary ciśnienia tętniczego są kluczowe dla utrzymania zdrowia układu krążenia. Zaleca się, aby osoby dorosłe mierzyły swoje ciśnienie przynajmniej raz na dwa lata, natomiast osoby po 40. roku życia, z nadciśnieniem tętniczym lub innymi czynnikami ryzyka, powinny kontrolować swoje ciśnienie co najmniej raz w roku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wartości ciśnienia, lekarz może zalecić częstsze pomiary oraz dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak EKG.

 

pomiar ciśnienia krwi