Na czym polegają i kiedy wyklonuje się badania EKG u pacjentów?

Elektrokardiografia, potocznie nazywana i znana jako badanie EKG, to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala na ocenę pracy serca. Jest to jedno z najważniejszych badań diagnostycznych wykonywanych w celu oceny funkcjonowania układu krążenia. W dzisiejszym wpisie na blogu przychodni medycznej MEDAN w Jarocinie postaramy się dokładnie omówić, na czym polega badanie EKG, jakie są jego rodzaje oraz kiedy i dlaczego jest wykonywane u pacjentów. 

 

Na czym polega badanie EKG?

Badanie EKG polega na rejestrowaniu elektrycznej aktywności serca za pomocą specjalnych elektrod przyklejonych do skóry pacjenta. Przed przystąpieniem do wykonania badania EKG elektrody są przyklejane przez osobę nadzorującą badanie do klatki piersiowej pacjenta oraz do kończyn górnych i dolnych. Dla własnej wygody, wybierając się na badanie do gabinetu, warto jest się właściwie do tego przygotować i założyć ubrania, które nie będą dla nas stanowiły żadnego problemu podczas przygotowań.

Przyklejone do ciała elektrody odbierają generowane przez pracujące komórki mięśnia sercowego sygnały elektryczne, a następnie przekazują je do aparatu EKG, który zapisuje je w formie charakterystycznego wykresu. Analiza tego wykresu pozwala lekarzom na ocenę rytmu serca, częstotliwości pracy serca oraz ewentualnych zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych w obrębie mięśnia sercowego.

 

Rodzaje badań EKG

Istnieje kilka rodzajów badań EKG, które różnią się między sobą przede wszystkim ze względu na sposób przeprowadzenia oraz cel diagnozowania. W naszej przychodni w Jarocinie badania EKG mają duże znaczenie w przeprowadzaniu szczegółowej diagnostyki pacjentów. Wykonujemy wszystkie 3 rodzaje badań EKG, czyli:

  • EKG spoczynkowe – jest to podstawowe badanie elektrokardiograficzne, w trakcie którego pacjent pozostaje w pozycji leżącej, w spoczynku. Pozwala to u niego na ocenę rytmu serca oraz wykrycie ewentualnych zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych.
  • EKG wysiłkowe – bardziej wymagający rodzaj badania EKG dla pacjenta. Wykonywane jest podczas wysiłku fizycznego, np. na bieżni lub na rowerze stacjonarnym. Badanie to pozwala na ocenę adaptacji serca do wysiłku oraz na wykrycie ewentualnych niedokrwień mięśnia sercowego.
  • EKG Holtera – polega na długotrwałym monitorowaniu pracy serca za pomocą przenośnego urządzenia, które pacjent nosi przez 24 lub 48 godzin. Badanie to pozwala na wykrycie okresowych zaburzeń rytmu serca w trakcie normalnej codziennej aktywności. Wykryte w taki sposób zaburzenia mogą nie występować podczas wykonywania krótkotrwałego badania EKG spoczynkowego.

 

Kiedy i dlaczego wykonuje się badanie EKG?

Badanie EKG jest wykonywane zarówno w celach diagnostycznych, jak i w celach profilaktycznych, czyli w określeniu ryzyka wystąpienia u pacjentów niestwierdzonych do tej pory chorób. Do najważniejszych wskazań do wykonania różnego typu badań EKG należą:

  • Ocena rytmu serca — badanie EKG pozwala na wykrycie arytmii, czyli zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków czy komór, częstoskurcz czy bradykardia. Taka diagnostyka jest istotna i to nie tylko w przypadku chorób układu krążenia
  • Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca — EKG może wykazać objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, co może świadczyć o istnieniu choroby wieńcowej i dać wskazania do przeprowadzenia dalszej diagnostyki.
  • Ocena funkcji przewodzenia — badanie EKG pozwala na wykrycie zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych w obrębie mięśnia sercowego, takich jak bloki przedsionkowo-komorowe czy zespoły preekscytacji.
  • Monitorowanie leczenia — EKG jest często wykonywane w celu oceny skuteczności prowadzonego u pacjenta leczenia farmakologicznego lub interwencyjnego, np. po wszczepieniu rozrusznika serca czy ablacji.
  • Profilaktyka — badanie EKG jest często wykonywane u osób zdrowych w ramach badań profilaktycznych, np. przed podjęciem intensywnego wysiłku fizycznego czy w ramach badań okresowych.

 

badanie ekg