W jakiej sytuacji wystawia się opinie orzecznicze?

Wystawianie opinii orzeczniczych należy do obowiązków lekarzy medycyny pracy, jest  działalnością medyczną odrębną od udzielania świadczeń zdrowotnych. Służy ocenie stanu zdrowia, które jest potrzebne do stwierdzenia, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu, stanowiska lub kierowania pojazdami mechanicznymi. Dowiedz się, kiedy potrzebna ci będzie opinia orzecznicza. 
Częstotliwość wizyt w gabinecie lekarza medycyny pracy zależy od wykonywanego zawodu i specyfiki pracy, jaką wykonujesz. Szczegółowe wytyczne określa Prawo Pracy, które nakłada obowiązki dopełnienie procedur zarówno na pracodawcę, jak i pracownika.

Niezależnie od wykonywanego zawodu przed podpisaniem umowy o pracę konieczne jest badanie i ocena, czy nie ma przeciwwskazań do podjęcia pracy. Skierowanie na badanie wydawane jest przez pracodawcę. Kolejne badania przeprowadza się co 1- 5 lat. Są to tak zwane badania okresowe. Badania kontrolne z kolei to wizyty, na które musi udać się każdy pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. 

Na stanowiska związane z prowadzeniem pojazdów mechanicznych konieczne są dokładne badania oceniające wzrok, słuch, sprawność narządów ruchu, zmysł równowagi, stan układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz wykluczenie chorób stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa, na przykład padaczki. Dokładny zakres badań uzależniony jest od kategorii prawa jazdy, o które będzie się starał pracownik.

W przypadku podejrzenia choroby zawodowej konieczne jest dokonanie zgłoszenia na specjalnym druku. Może to zrobić każdy lekarz, pracodawca lub pracownik (jeśli nie jest aktualnie zatrudniony, na przykład jest na emeryturze). Rozpoznaniem choroby zawodowej zajmuje się lekarz orzecznik z uprawnionej placówki medycznej, który wystawia orzeczenie na specjalnym druku.  

Na czym polega wizyta u lekarza medycyny pracy? 

Lekarz medycyny pracy to zwykle lekarz ogólny, chociaż spotyka się także specjalistów, na przykład okulistów, kardiologów, neurologów i innych. Podczas wizyty lekarz ocenia, jakie zagrożenia występują w miejscu pracy na danym stanowisku i informuje pacjenta o czynnikach, które mogą negatywnie wpłynąć na jego zdrowie (na przykład długotrwała praca przed monitorem, długotrwały hałas, wielogodzinna praca w pozycji stojącej). Doradza też, jak odpowiednio zorganizować warunki pracy, by zminimalizować ryzyko negatywnych skutków pracy na danym stanowisku (okulary ze specjalnym filtrem, słuchawki stosowane przeciw hałasowi stosowane zalecane w niektórych zakładach pracy, gdzie poziom hałasu przekracza normy, prawo do dodatkowych przerw przysługujące w niektórych sytuacjach, odpowiednie obuwie profilaktyczne lub ochronne). 

Lekarz przeprowadza wywiad i badania, na podstawie których stwierdza, czy wykonywanie danej pracy przez pacjenta jest w ogóle możliwe, ewentualnie stwierdza przeciwwskazania lub rozpoznanie chorób zawodowych. Orzeczenie wydawane jest według ściśle określonego wzoru na specjalnym formularzu. 

pani lekarz