Rodzaje badań psychotechnicznych dla kierowców

Zdrowie psychiczne i fizyczne kierowców to kluczowy aspekt bezpieczeństwa na drogach. Dlatego też w Polsce obowiązują przepisy dotyczące obowiązkowego przeprowadzania u kierowców różnego rodzaju badań lekarskich, także badań psychotechnicznych dla kierowców. W dzisiejszym artykule na blogu Przychodni MEDAN w Jarocinie dokładniej opisujemy rodzaje badań psychotechnicznych, które muszą przejść kierowcy w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy oraz innych okoliczności.

 

Badania psychotechniczne dla kierowców — co to jest?

Badania psychotechniczne to zespół testów i ćwiczeń mających na celu ocenę zdolności psychicznych i motorycznych osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej już uprawnienia do kierowania pojazdami. Testy te mają na celu sprawdzenie, czy kandydat na kierowcę posiada odpowiednie predyspozycje do prowadzenia pojazdu oraz, czy nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które by mu uniemożliwiały bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Ma to znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa samego kierowcy, ale również dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.

 

Rodzaje badań psychotechnicznych dla kierowców

Badania psychotechniczne dla kierowców można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od celu ich przeprowadzenia i grupy osób, które muszą je przejść. W każdym przypadku ich przejście może mieć bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia samochodu. W naszej przychodni medycznej wyróżniamy kilka rodzajów testów psychologicznych i psychotechnicznych dla kierowców. Dokładny zakres badań i testów różni się przede wszystkim ze względu na rodzaje prowadzonych przez kierowców samochodów.

 

Badania dla osób ubiegających się o prawo jazdy

Pierwszą grupą pacjentów, którzy są zobowiązani do przejścia badań psychotechnicznych są osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, czyli, które chciałyby podejść i zdać egzamin na prawo jazdy. W Polsce badania psychotechniczne są obowiązkowe dla kandydatów na kierowców, którzy chcą zdobyć prawo jazdy kategorii C, C+E, D, D+E oraz T. Testy mają na celu sprawdzenie ich zdolności koncentracji uwagi, tego, czy mają właściwą koordynację wzrokowo-ruchową, ich pamięci, spostrzegawczości oraz reakcji na bodźce.

 

Badania dla kierowców zawodowych

Jeszcze większe znaczenie badania psychotechniczne mają w przypadku kierowców zawodowych. Badania psychotechniczne są obowiązkowe dla osób wykonujących pracę na stanowiskach wymagających posiadania prawa jazdy kategorii C, C+E, D oraz D+E. W przypadku tych badań, oprócz testów sprawdzających zdolności psychiczne i motoryczne, przeprowadza się również wywiad lekarski oraz ocenę stanu zdrowia psychicznego kierowcy. Z racji tego, ze kierowcy zawodowi spędzają jeszcze więcej czasu kierując pojazdami mechanicznymi, w ich przypadku badania te mogą mieć jeszcze większe znaczenie.

 

Badania dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub neurologicznymi

Osoby z zaburzeniami psychicznymi lub neurologicznymi również muszą przejść badania psychotechniczne w celu oceny ich zdolności do prowadzenia pojazdów. Przepisy dotyczące tej grupy osób są szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kierowców oraz osób ubiegających się o prawo jazdy.

 

Badania okresowe dla kierowców zawodowych

Kierowcy zawodowi są zobligowani do przechodzenia badań psychotechnicznych co pięć lat, aby utrzymać ważność swojego prawa jazdy. Badania te mają na celu sprawdzenie, czy kierowca nadal posiada odpowiednie predyspozycje do prowadzenia pojazdu oraz, czy nie występują u niego inne przeciwwskazania zdrowotne.

 

Badania kontrolne

W przypadku stwierdzenia przez lekarza orzecznika, że istnieją wątpliwości co do zdolności kierowania pojazdem przez daną osobę, może on zarządzić badania kontrolne. Są one przeprowadzane w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że kierowca może mieć problemy ze zdrowiem psychicznym lub neurologicznym wpływające na jego zdolności do prowadzenia pojazdu.

 

ręka kierowcy na kierownicy