Refundacja okularów przez pracodawcę - czy to możliwe?

W dobie coraz większego znaczenia pracy biurowej, a także zwiększonej liczby godzin spędzanych przed ekranem komputera, problem pogarszającego się wzroku jest coraz bardziej powszechny. Okulary korekcyjne to niezbędny element wyposażenia wielu osób. Czy pracodawca może zrefundować ich zakup? Jakie warunki muszą zostać spełnione? O tym przeczytasz w dzisiejszym wpisie na blogu.

Obowiązek pracodawcy w kwestii ochrony wzroku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo. W przypadku zawodów, w których istnieje podwyższone ryzyko uszkodzeń wzroku, takich jak prace wymagające długotrwałego skupienia wzroku lub korzystania z komputerów, pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka dla zdrowia pracowników i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze. Jednym z nich może być refundacja okularów korekcyjnych.

Kiedy pracodawca ma obowiązek refundacji okularów?

Pracodawca ma obowiązek refundacji okularów korekcyjnych tylko w przypadku, gdy jest to wynik konkretnej oceny ryzyka dla zdrowia pracowników. Znaczenie ma tu m.in. ocena dokonana przez lekarza medycyny pracy. Dotyczy to głównie osób zatrudnionych na stanowiskach, w których istnieje podwyższone ryzyko uszkodzeń wzroku z powodu długotrwałego skupienia wzroku lub korzystania z ekranów monitorów.

Ponadto obowiązek refundacji okularów występuje tylko wtedy, gdy pracownik przedstawi stosowne zaświadczenie od specjalisty okulisty, potwierdzające konieczność ich stosowania. Warto dodać, że refundacja przez pracodawcę może dotyczyć tylko tych okularów, które spełniają wymagania określone przez normy BHP oraz przez lekarza medycyny pracy.

Jak ubiegać się o refundację okularów przez pracodawcę?

Jeśli uważasz, że Twoja praca wpływa negatywnie na Twoje oczy i potrzebujesz okularów korekcyjnych, przede wszystkim umów się na wizytę u okulisty. Jeśli specjalista stwierdzi potrzebę stosowania takich okularów, wystawi Ci odpowiednie zaświadczenie.

Następnie zwróć się do pracodawcy z żądaniem refundacji kosztów zakupu okularów. Warto przedstawić zaświadczenie od okulisty oraz paragon czy fakturę dokumentującą zakup okularów. Decyzja o refundacji należy do pracodawcy — zgodnie z przepisami prawa, nie ma on obowiązku zwracania kosztów kupna okularów, jednak może się na to zdecydować, by zadbać o zdrowie swoich pracowników i poprawić warunki pracy.

okrągłe okulary