Ranking zawodów najgroźniejszych dla zdrowia

Na świecie istnieje wiele zawodów, które są bardzo niebezpieczne dla wykonujących je osób. Jest to oczywiście też powiązane z dużym stresem i ryzykiem. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu Przychodni lekarskiej Medan w Jarocinie przedstawiamy najbardziej niebezpieczne zawody.

Na jakiej podstawie wskazywane są niebezpieczne zawody?

Wskazanie najbardziej niebezpiecznych zawodów w Polsce i na świecie jest możliwe dzięki raportowi, który został przygotowany przez amerykańską organizację U.S. Department of Labor’s Occupational Information Network. W raporcie wskazano aż 974 zawody, które są związane z niebezpiecznymi warunkami pracy. Celowo w nim pominięto jednak zawody, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, czyli np. policjant lub żołnierz. Na potencjalne zagrożenie wykonywanej pracy dla zdrowia pacjentów muszą zwracać szczególną uwagę lekarze medycyny pracy. Które zawody uzyskały najwięcej punktów w zastosowanej skali od 0 do 100?

histolog

Zawody medyczne

Jednymi z najliczniej obecnych w przygotowanym raporcie zawodami są zawody medyczne. Obecne w nich zagrożenia są związane przede wszystkim z możliwością kontaktu w trakcie pracy z mogącymi wywołać poważne problemy zdrowotne grzybami, wirusami i bakteriami. Na pierwszym miejscu w rankingu znaleźli się histologowie, czyli specjaliści, którzy zajmują się badaniem próbek wycinków tkanek i w związku z tym każdego dnia są narażeni na kontakt ze wskazanymi wyżej drobnoustrojami. Innym zawodem medycznym, w trakcie wykonywania którego, trzeba się liczyć z różnymi zagrożeniami  jest stomatolog. On także jest narażony na infekcje, a dodatkowo, przez częste pochylanie się nad pacjentami, może mieć problemy z kręgosłupem.

Podobne przyczyny zagrożenia dla zdrowia w trakcie wykonywania swojej pracy zostały wskazane także w przypadku wykonywania zawodów anestezjologa, pielęgniarki i weterynarza.

Piloci i stewardessy

Ze szczególnym zagrożeniem dla zdrowia łączą się też zawody pilotów samolotów, stewardów i stewardess. W tym przypadku ważne są częste zmiany stref czasowych i stref klimatycznych oraz pór dnia i panującego w ich otoczeniu ciśnienia.

Pracownicy służb oczyszczania miasta i oczyszczalni ścieków

Przedstawiciele obu wskazanych w nagłówku zawodów w trakcie pracy są narażeni na kontakt z różnymi bakteriami i wirusami, które mogą u nich powodować powstawanie chorób układu oddechowego, różnego typu infekcje i alergie.