Po jak długiej nieobecności w pracy osoba zatrudniona powinna odbyć badania kontrolne?

W dzisiejszym dynamicznym świecie pracy, obowiązek troski o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Badania lekarskie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że pracownicy są zdolni do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, a także w ochronie ich zdrowia. Z dzisiejszego wpisu na naszym blogu dowiesz się, jak długo może trwać nieobecność w pracy przed koniecznością odbycia badań kontrolnych u lekarza medycyny pracy.

Czas nieobecności a badania kontrolne

Zgodnie z polskim prawem, nie ma ściśle określonego terminu, po jakim pracownik musi przejść badania kontrolne po dłuższej nieobecności w pracy. Wynika to z faktu, że wpływ na ewentualną konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych medycyny pracy mają też rodzaj pracy oraz okoliczności dłuższej nieobecności. Przepisy mówią natomiast o tym, że pracodawca ma obowiązek kierować swojego pracownika na badanie kontrolne, jeżeli jego stan zdrowia budzi wątpliwości, czy można go dopuścić do dalszego wykonywania pracy.

Powody kierowania pracowników na badania kontrolne

Przepisy prawa wymagają od pracodawcy, aby kierował swoich pracowników na badania kontrolne, jeśli:

  • Pracownik powraca do pracy po przebytej chorobie zawodowej lub innym schorzeniu, które może mieć wpływ na zdolność do wykonywania obowiązków służbowych.
  • Pracownik był nieobecny w pracy przez dłuższy czas (np. urlop macierzyński, długotrwała nieobecność związana z chorobą), a jego stan zdrowia budzi wątpliwości co do możliwości dalszego wykonywania pracy.
  • W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, lekarza medycyny pracy lub innego uprawnionego organu stwierdzono, że stan zdrowia pracownika może zagrażać jego zdrowiu lub zdrowiu innych osób.

Procedury badań kontrolnych

Proces kierowania na badania kontrolne jest podobny jak w przypadku badań wstępnych i okresowych. Pracodawca powinien:

  • Zgłosić pracownika do lekarza medycyny pracy, który oceni, czy badanie kontrolne jest konieczne.
  • Zapewnić pracownikowi możliwość bezpłatnego skorzystania z badania kontrolnego.
  • Poinformować pracownika o konieczności przejścia takiego badania oraz o terminie jego realizacji.

Wynik badania kontrolnego

Wynik badania kontrolnego jeśli stan zdrowia pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków służbowych sprawia, że pracownik może wrócić do pracy. Inaczej jest jeśli stan zdrowia nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków służbowych. Wówczas lekarz medycyny pracy może zasugerować zmianę stanowiska lub warunków pracy, bądź orzec o czasowej niezdolności do pracy.

lekarz medycyny pracy