Niedosłuch w pracy - kiedy stanowi przeszkodę przed wykonywaniem zawodu?

Niedosłuch jest problemem, z którym boryka się coraz więcej osób, niezależnie od wieku. W pracy może stanowić duże wyzwanie, a nawet przeszkodę przed wykonywaniem obowiązków. Warto zastanowić się, kiedy niedosłuch może być powodem do zmiany profesji, jakie zawody są szczególnie narażone na taki stan oraz jak sobie radzić z tym problemem.

Przyczyny niedosłuchu

Niedosłuch może mieć różne przyczyny. Często jest rezultatem starzenia się organizmu, ale wpływ na jego rozwój mogą też mieć czynniki zewnętrzne. Należy do nich między innymi hałas w miejscu pracy, który szczególnie dotyka osoby pracujące w fabrykach, warsztatach i na budowach. Inną przyczyną może być występowanie wrodzonej wady słuchu lub uszkodzenie błony bębenkowej w wyniku infekcji czy urazu.

W jakich zawodach niedosłuch może być dużym problemem?

Osoby z niedosłuchem mogą napotkać trudności w wykonywaniu niektórych zawodów. Szczególnie narażeni są pracownicy, dla których komunikacja słowna jest kluczowa – sprzedawcy, nauczyciele, lektorzy czy telemarketerzy. Jest to jednak nie tylko kwestia potrzeby słyszenia rozmówcy, ale również odbierania sygnałów dźwiękowych, takich jak alarmy czy sygnalizatory. Z tego powodu osoby z niedosłuchem mogą mieć trudności również w zawodach związanych z ochroną, transportem czy obsługą maszyn.

Rodzaje niedosłuchu i jego wpływ na pracę

Niedosłuch można podzielić na kilka rodzajów, które różnią się między sobą stopniem utraty słuchu oraz przyczyną zaburzenia. W przypadku niedosłuchu przewodzeni owego problemem jest przewodzenie dźwięku przez ucho zewnętrzne i środkowe, co może być spowodowane np. infekcją ucha lub uszkodzeniem błony bębenkowej. Natomiast niedosłuch odbiorczy wynika z uszkodzenia komórek ślimaka lub nerwu słuchowego, a jego przyczyną może być m.in. starzenie się organizmu czy hałas w miejscu pracy.

Stopień utraty słuchu można stwierdzić na podstawie badania słuchu. Wpływa on na to, jak duży problem stanowi niedosłuch dla pracownika. Można wyróżnić cztery stopnie utraty słuchu:

  • lekki (utrata 20–40 dB),
  • umiarkowany (utrata 41–70 dB),
  • ciężki (utrata 71–90 dB)
  • głęboki (utrata powyżej 90 dB).

Im większa utrata słuchu, tym trudniejsze staje się wykonywanie pracy. Przy lekkim niedosłuchu uda się prawdopodobnie poradzić sobie z codziennymi obowiązkami, jednak przy głębokim niedosłuchu może być konieczna zmiana zawodu.

Niedosłuch