Na czym polega profilaktyka zawału serca?

Do czynników ryzyka zawału mięśnia sercowego zaliczyć można między innymi starszy wiek, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, predyspozycje rodzinne i genetyczne, otyłość (szczególnie brzuszna) oraz różnego rodzaju choroby, takie jak na przykład cukrzyca bądź nadciśnienie tętnicze czy dolegliwości zdrowotne o mniejszym stopniu zaawansowania, do których można zaliczyć w szczególności wysoki poziom cholesterolu, wysoki poziom trójglicerydów, obecność patologicznej apolipoproteiny lub niedobory witamin grupy B, zwłaszcza kwasu foliowego. Chorobom serca, a w tym zawałowi, któremu poświęciliśmy dzisiejszy artykuł, można jednak zapobiegać, stosując odpowiednią profilaktykę. Do kluczowych zaleceń lekarzy dotyczących redukowania ryzyka zawału mięśnia sercowego należy:

  • utrzymywanie prawidłowej masy ciała,
  • zdrowa dieta – bogata w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste,
  • regularna aktywność fizyczna,
  • rzucenie palenia tytoniu,
  • właściwa ilość snu,
  • regularne badania kontrolne.

zdrowa dieta

Jakie badania kontrolne warto regularnie wykonywać, by zredukować ryzyko zawału serca?

Spośród badań kontrolnych, które dobrze regularnie wykonywać w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, a więc w ramach profilaktyki tej choroby, wyróżnić należy między innymi badanie EKG. Elektrokardiografia polega na pomiarze elektrycznej aktywności serca i pozwala na to, by wykryć zaburzenia rytmu mięśnia sercowego, a także jego niedokrwienie, chroniąc go tym samym przed zawałem. Wynik EKG ma postać zapisu graficznego, który przedstawia aktywność serca, niosąc tym samym istotną informację dla lekarza prowadzącego. W kontekście profilaktyki zawału serca kluczowe znaczenie mają pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary stężenia cholesterolu we krwi oraz pomiary stężenia glukozy we krwi.