Medycyna pracy: kto musi się zgłosić na badania okresowe

Pani doktor z lekarzemPrzełożeni muszą wiedzieć, że jednorazowe sprawdzenie stanu zdrowia podwładnych i ustalenie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku nie jest wystarczające. Kto musi zgłaszać się na badania okresowe do lekarza medycyny pracy i jak często powinien to robić?

Nie tylko badania wstępne

Profilaktyczne lekarskie badanie wstępne, często kurs BHP i szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, a na niektórych stanowiskach – specjalne badania niezbędne do wydania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. To podstawowy „pakiet” przygotowujący pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Nie wystarczy jednak tylko raz sprawdzić stan zdrowia podwładnego. Pracownik powinien być kierowany systematycznie także na badania okresowe oraz kontrolne: i to niezależnie od specjalistycznych badań lekarskich. Okresowe badania profilaktyczne służą sprawdzeniu, czy od czasu badań wstępnych nic się nie zmieniło – czy pracownik nadal może wykonywać określone czynności na zajmowanym stanowisku.

Gdzie pokierować pracownika na badania okresowe?

Wedle art. 12 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1184, dalej: ustawa), wszystkie badania medycyny pracy wykonuje się na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Pracodawcy prowadzący działalność w Jarocinie mogą nawiązać umowę z naszą przychodnią, do czego serdecznie zachęcamy. Szeroki zakres usług medycznych pozwala nam wykonać także specjalistyczne badania: okulistyczne, laryngologiczne, a także neurologiczne oraz badania kierowców. Przypominamy, że za wszystkie badania pracownika: wstępne, okresowe oraz kontrolne płaci pracodawca, który kieruje podwładnego do placówki, z którą firma podpisała umowę. Wyniki badań osoba im poddana dostaje na piśmie i przekazuje pracodawcy.

Jak często należy powtarzać badania okresowe

Jeśli chodzi o to, jak często należy wykonywać badania okresowe u lekarza medycyny pracy, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi: wiele zależy od stanu zdrowia pracownika oraz od tego, w jakich warunkach pracuje. Wiadomo, że np. pracownik biurowy, nienarażony tak bardzo na wypadki zagrażające zdrowiu jak pracownik fizyczny, będzie poddawał się im rzadziej niż ten drugi. Duże znaczenie przy ustalaniu częstotliwości wykonywania badań okresowych ma wynik badania wstępnego: może się zdarzyć, że mimo dobrego wyniku istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia pracownika.

O terminie kolejnych badań – czy to po przeprowadzeniu badań wstępnych, czy okresowych – decyduje lekarz medycyny pracy. Wprawdzie nie ma reguły co do tego, jak często przeprowadza się badania okresowe, jednak jedno jest pewne: nie rzadziej niż co pięć lat i nie częściej niż co dwanaście miesięcy.