Które badania musi wykonać kandydat na kierowcę?

Decyzja o rozpoczęciu starania się o prawo jazdy jest bardzo ważnym momentem w życiu nie tylko młodych, ale także nieco starszych osób, które dużo później postanowiły postarać się o prawo jazdy. O tym, że żeby zdobyć upragnione prawo jazdy i możliwość kierowania pojazdami niezbędne jest pomyślne przejście kursu prawa jazdy oraz odbycie jazd wie każdy. Nie każdy jednak jest świadomy tego, że  żeby w ogóle móc rozpocząć kurs prawa jazdy i podejść do egzaminu, najpierw konieczne jest pomyślne przejście badań, które będą świadczyły o tym, że nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do tego, żeby pacjent mógł prowadzić pojazdy mechaniczne. Z jakich elementów składają się badania u kierowców?

W jakim celu wykonywane są badania lekarskie na prawo jazdy?

okulary

Celem wykonywania badań wstępnych jest stwierdzenie, czy osoba, która zamierza zapisać się na kurs prawa jazdy i podejść do egzaminu uzyskując prawo do prowadzenia pojazdów nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia dla innych uczestników ruchu. W praktyce więc celem tych badań jest orzeczenie, że u kandydata na prawo jazdy nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do tego, żeby mógł prowadzić samochód lub inny pojazd mechaniczny. Przeprowadzaniem tego typu badań lekarskich zajmują się lekarze-orzecznicy mający uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń. Badanie dla kandydatów na kierowców jest obowiązkowe i nie ma możliwości jego uniknięcia.

Jak długo są ważne badania na prawo jazdy?

Badanie wstępne dla kandydatów na kierowców nie ma nieograniczonej ważności, czyli nie jest wydawane bezterminowo. Dokładna długość ważności otrzymanego zaświadczenia zależy od różnych czynników, spośród których najważniejsze to wiek pacjenta, kategoria prawa jazdy, na jaką planuje zapisać się na kurs, ogólny stan zdrowia pacjenta oraz obecność u niego jakichś chorób przewlekłych. Jeżeli stwierdzi się, że u pacjenta istnieje ryzyko szybkiego pogorszenia się jego stanu zdrowia, wtedy ważność takiego badania będzie oczywiście odpowiednio krótsza. Co prawda nie istnieją przeciwwskazania do tego, żeby do egzaminu na prawo jazdy podchodziły osoby noszące okulary korekcyjne, ale w tym wypadku, jeżeli wada wzroku jest zmienna, także być może otrzymane zaświadczenie po pewnym czasie będzie trzeba odnowić. Badanie lekarskie konieczne jest też do powtórzenia w przypadku utraty prawa jazdy na skutek zatrzymania z powodu prowadzenia samochodu będąc pod wpływem alkoholu.

Co jest sprawdzane w trakcie badań na prawo jazdy?

Podczas badania wstępnego kandydata na prawo jazdy sprawdzany jest jego wzrok, słuch, narządy ruchu, zmysł równowagi, układ nerwowy, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy. Lekarz w trakcie badania dokonuje również oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta i przeprowadza wywiad lekarski pod kątem dolegliwości, których nie ma możliwości zdiagnozowania podczas zwykłego badania, czyli m.in. pod kątem cukrzycy, uzależnienia od alkoholu lub narkotyków czy padaczki. Podczas badania wstępnego wykonywane są także pomiary cukru we krwi, pomiary ciśnienia oraz szczegółowe badanie wzroku. Oprócz fizycznego stanu zdrowia pacjenta orzecznik dokonuje także oceny jego stanu psychicznego. To również bowiem może mieć duże znaczenie w przypadku kierowców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości orzecznik może wydać kandydatowi na kierowcę skierowania do wykonania dokładniejszych badań diagnostycznych u lekarzy innych specjalizacji.

Dokładny zakres badań dla kierowców różni się w zależności od tego, na jaką kategorię prawo jazdy pacjent zamierza zdawać oraz od tego, jaki jest jego ogólny stan zdrowia. Samo otrzymane przez kandydata orzeczenie obejmuje ocenę kilkudziesięciu elementów. Po pomyślnym przejściu badań wstępnych można się zapisać na kurs prawa jazdy, a później podejść do stosowanego egzaminu.