Kto płaci za badania wstępne i okresowe pracownika i jakie są terminy?

Prowadzenie własnej działalności i zatrudnianie pracowników wymaga znajomości przepisów i dbałości o ich właściwe wypełnienie. Jednym z głównych aspektów wynikających z Kodeksu Pracy jest kwestia zapewnienia podwładnym stosowanych badań z zakresu medycyny pracy. Powstaje jednak pytanie: kto płaci za wymagane badania? Czy kwota jest potrącana z wypłaty pracownika? A może zobowiązanie to jest nałożone na pracodawcę? Kwestię tą wyjaśniamy w naszym artykule. 

Jakie badania lekarskie pracowników wyróżniamy?

Badania lekarskie pracowników obejmują cztery grupy badań:

  • badania wstępne,
  • badania okresowe,
  • badania kontrolne,
  • badania końcowe.

Pierwsza grupa, czyli badania wstępne są przeprowadzane w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają pracę, a także w stosunku do osób, które są przenoszone na nowe stanowisko, szczególnie gdy występują tam czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Wyjątek stanowią pracownicy przyjmowani do pracy ponownie (u tego samego pracodawcy) na to samo stanowisko albo na stanowisko o takich samych warunkach (na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym samym pracodawcą).

Druga grupa to okresowe badania lekarskie, które są zalecane i wyznaczane przez lekarza medycyny pracy. Ich przeprowadzenie jest uzależnione przede wszystkim od ogólnego stanu zdrowia pracownika oraz od charakterystyki danego stanowiska pracy.

Trzecią grupę stanowią badania kontrolne, których celem jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy. Są przeprowadzane zarówno by sprawdzić aktualną kondycję osoby zatrudnionej, jak i by określić stan zdrowia po dłuższej, trwającej więcej niż trzydzieści dni nieobecności.

Czwartą grupą są tzw. badania końcowe, które nie są obligatoryjne i które przeprowadza się na wniosek pracownika. Ich wykonanie wiąże się z zakończeniem współpracy z pracodawcą, a także z długotrwałym wykonywaniem zadań w warunkach narażenia na działanie substancji rakotwórczych czy pyłów zwłókniających.

Kto płaci?

Wiele osób zastanawia się jednak: kto opłaca wszystkie wspomniane wyżej badania? Okazuje się, że według polskiego prawa jedyną osobą, która ponosi koszty jest pracodawca, ponieważ to jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dbanie o dobry stan zdrowia swoich pracowników. Wykonanie weryfikacji wchodzącej w skład medycyny pracy jest obowiązkowe: bez ważnych badań lekarskich pracodawca nie może zatrudnić pracownika i wymagać od niego wykonywania działań.

Należy więc pamiętać, że:

  • zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy to pracodawca płaci za wszystkie badania: kontrolne, okresowe, wstępne i końcowe,
  • obciążenie pracownika kosztami nie jest zgodne z prawem.

Dodatkowo jeśli badania muszą zostać wykonane w oddalonej lokalizacji, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu zgodnie z zasadami odnoszącymi się do podróży służbowych. Należy jednak pamiętać, że zasada ta nie dotyczy badań wstępnych. 

O czym pamiętać?

Badania okresowe i badania kontrolne mogą, a wręcz powinny zostać wykonane w czasie pracy. Jeżeli z jakichś powodów nie jest to możliwe, pracownikowi należy się stosowane wynagrodzenie. Warto pamiętać, że jeśli pracownik działa w warunkach narażenia na działanie substancji rakotwórczych oraz pyłów zwłókniających, osoba zatrudniająca go ma obowiązek skierowania go na dodatkowe badania lekarskie po zaprzestaniu takiego kontaktu.

Dodatkowo pracodawca musi stworzyć odpowiednie skierowanie, które zawiera dane osobowe pracownika, określenie stanowiska pracy, opis warunków pracy uwzględniający informacje o czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynnikach uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, a także łączną liczbę czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu.

Nasza oferta

Warto podkreślić, że badania muszą zostać wykonane w odpowiedniej, wyznaczonej placówce, która posiada umowę z naszym pracodawcą. Jeśli Twój przełożony podpisał umowę z naszą placówką, trafiłeś doskonale. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wyróżnia nas profesjonalne podejście, krótki czas oczekiwania i wykorzystywanie najnowszego sprzętu medycznego. Przychodnia specjalistyczna MEDAN to miejsce, w którym możesz skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wykonujemy wiele badań m.in. badania dla pracowników i kierowców, badania postawy czy badanie EKG. Zapewniamy przeprowadzenie szczegółowego wywiadu medycznego, postawienie trafnej diagnozy oraz leczenie różnorodnych schorzeń. Już dziś sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

badanie okresowe