Kto i kiedy kieruje pracowników na badania okresowe?

Przeprowadzenie badań okresowych pracowników etatowych jest obowiązkiem pracodawcy, który wynika z Kodeksu Pracy. Nakazuje on pracodawcy dbałość o zdrowie pracowników poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy oraz kontrolę stanu zdrowia za pomocą badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych. Badania okresowe przeprowadza się regularnie, nawet jeśli nie narzekają oni na żadne dolegliwości. Pracodawca również pokrywa wszystkie koszty. Pracownik, który nie ma aktualnych badań, nie może wykonywać pracy. 

Na badania okresowe kieruje pracownika pracodawca w momencie, gdy mija termin ważności badania wstępnego lub poprzednich badań okresowych. Zadaniem pracodawcy (lub osób przez niego wyznaczonych, zazwyczaj pracowników działów kadrowo-administracyjnych) jest pilnowanie terminów i wystawienie skierowań. W aktach osobowych pracowników przechowuje się dokumentację dotyczącą badań przeprowadzanych przez lekarza medycyny pracy oraz zwolnienia lekarskie. Pracodawca powinien też mieć zawartą umowę pisemną z placówką, która jest uprawniona do realizacji badań w zakresie medycyny pracy. Za niedopełnienie obowiązków pracodawcy grozi kara grzywny do 30 tys. złotych. Jeżeli pracownik, wobec którego nie dopełniono obowiązku, dozna uszczerbku na zdrowiu, może starać się o odszkodowanie. 

Jak długo trwa badanie okresowe? 

Wizyta u lekarza medycyny pracy trwa zazwyczaj kilkanaście minut. Lekarz przeprowadza wywiad i podstawowe badania takie jak pomiar pulsu i ciśnienia tętniczego, zleca dodatkowe badania. Powinny być one przeprowadzone w godzinach pracy, a za czas na nie przeznaczony należne jest wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu. Na koniec badania lekarz wystawia orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy lub o ich istnieniu. Może także zalecić zmianę warunków pracy, na przykład zalecając pominięcie pewnych czynności, które nie są wskazane dla danej osoby. Pracownikowi i pracodawcy przysługuje prawo do odwołania się od orzeczenia w terminie do 7 dni. Pamiętaj, że badania okresowe to nie tylko konieczność wynikająca z przepisów, to także możliwość wykrycia chorób na wczesnym ich etapie. 

lekarz mierzy ciśnienie