Kiedy wskazane jest badanie neurologiczne?

W naszej przychodni medycznej w Jarocinie przyjmują lekarze różnych specjalizacji. Mogą się Państwo do nas zgłosić także na wizytę lub na badania do neurologa. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu dokładniej opisujemy, w jakich przypadkach najczęściej pacjenci zgłaszają się na wizytę do gabinetu neurologicznego i w jakich przypadkach może być konieczne przeprowadzenie specjalistycznych badań neurologicznych.

W jakim celu przeprowadza się badania neurologiczne?

W kręgu zainteresowań lekarzy neurologów leżą przede wszystkim praca obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Głównym celem pracy lekarza neurologa jest więc profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób  układu nerwowego. Obejmuje on m.in. mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwy obwodowe.

Kiedy wskazane jest badanie neurologiczne?

Wykonywane przez specjalistę badania mają na celu sprawdzenie, czy wykonywane przez układ nerwowy czynności są prawidłowe i czy pacjent prawidłowo reaguje na wszystkie dochodzące do niego bodźce.

Samo badanie neurologiczne ma więc na celu znaleźć u pacjenta objawy, które mogą być skutkiem uszkodzenia lub zaburzenia czynności układu nerwowego. Takie rozpoznanie pozwoli później na zaplanowanie i wdrożenie u pacjenta właściwego leczenia.

Jakie objawy mogą być sygnałem o potrzebie wykonania badań neurologicznych?

Objawów, które mogą świadczyć o konieczności przeprowadzenia dokładnego badania neurologicznego może być u pacjentów dużo. Większość z nich sama w sobie tak naprawdę nie jest od razu oznaką powstania u pacjenta problemów związanych z  prawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego, ale ich współistnienie może być dla lekarza innej specjalizacji, np. dla internisty, sygnałem do tego, ze warto jest rozszerzyć diagnostykę także o badanie neurologiczne.

Do najczęściej wymienianych niepokojących objawów, które mogą świadczyć o problemach natury neurologicznej należą: zaburzenia czucia i częste odczuwanie mrowienie kończyn, mimowolne ruchy kończyn i tiki, zaburzenia równowagi, kłopoty z zasypianiem,  nagłe pogorszenie wzroku, problemy z koordynacją czy osłabienie siły mięśniowej. W przypadku zaobserwowania u siebie przynajmniej części takich objawów warto jest się dowiedzieć, jakie są ich przyczyny i zgłosić się do lekarza na badania.

Przebieg badania neurologicznego

Każde badanie neurologiczne, tak samo z resztą jak większość innych badań lekarskich, składa się z dwóch głównych części: z badania podmiotowego, czyli z wywiadu lekarskiego z pacjentem oraz z właściwego badania neurologicznego. Doświadczony neurolog rozpoczyna diagnostykę już jednak od pierwszego momentu, czyli od wejścia pacjenta do jego gabinetu. Lekarz na pewno już w tym momencie spojrzy na to, jaką pacjent ma sylwetkę, jak się porusza i czy utrzymuje prawidłową postawę.

W trakcie wywiadu lekarskiego, czyli podczas badania podmiotowego lekarz zadaje pacjentowi takie pytania, które pozwolą mu określić zauważone przez niego u siebie objawy oraz które dadzą mu informacje m.in. na temat przebytych już chorób czy przyjmowanych leków. Każdy neurolog ma zazwyczaj określony scenariusz takiego wywiadu, który jest dopracowany w taki sposób, żeby dał mu jak najwięcej przydatnych informacji, które pozwolą później na właściwe przeprowadzenie badania przedmiotowego.

Przedmiotowe badanie neurologiczne

Po zebraniu w wywiadzie lekarskim niezbędnych informacji dotyczących generalnego stanu zdrowia pacjenta oraz po zapoznaniu się z jego kartą choroby i  z wynikami przeprowadzonych już wcześniej badań neurolog może przystąpić do właściwego przedmiotowego badania neurologicznego.

Dokładny przebieg przedmiotowego badania neurologicznego także jest z góry ustalony. Lekarz zawsze zaczyna takie badania od głowy. Następnie krok po kroku przechodzi do badania tułowia i kończyn. Takie badanie przeprowadzane jest na stojąco, na siedząco i na leżąco. Na każdym etapie badania neurologicznego sprawdzane są przede wszystkim odruchy i czucie w poszczególnych częściach ciała.  W niektórych przypadkach taki przebieg badania jest wystarczający do wystawienia ostatecznej diagnozy. Dużo częściej jednak konieczne jest także przeprowadzenie tzw. badania aparaturowego.

Przebieg neurologicznego badania aparaturowego

Ważnym elementem badania neurologicznego mogą być także tzw. badania aparaturowe. W celu postawienia właściwej diagnozy problemu pacjenta można wykorzystać różne badania. Najczęściej w badaniu neurologicznym istotne są tomografia komputerowa, badania USG oraz różnego typu badania laboratoryjne i badania elektrofizjologiczne. Takie pełne badanie neurologiczne daje lekarzowi możliwość postawienie pełnej diagnozy, która pozwoli na rozpoczęcie właściwego leczenia.