Kiedy lekarz medycyny pracy może nie dopuścić do pracy?

Zdrowie pracowników jest jednym z priorytetów we współczesnym świecie pracy, dlatego istnieje specjalna dziedzina medycyny zwana medycyną pracy, która zajmuje się oceną zdolności pracowników do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Lekarz medycyny pracy odgrywa kluczową rolę w tym procesie, ponieważ może zdecydować, czy dany pracownik jest zdolny do pracy, czy nie. W praktyce istnieje kilka sytuacji, w których lekarz medycyny pracy może nie dopuścić pacjenta do pracy lub ograniczyć jej zakres.

Nieprawidłowy stan zdrowia

Pierwszą i najważniejszą przyczyną niedopuszczenia do pracy przez lekarza medycyny pracy jest oczywiście zły stan zdrowia pracownika. Jeśli lekarz stwierdzi, że dana osoba nie spełnia wymogów zdrowotnych niezbędnych do wykonywania określonego zawodu, może wystawić decyzję o braku dopuszczenia do pracy. Przykładami takich sytuacji mogą być choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, alkoholizm czy nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Brak aktualnych badań profilaktycznych

W Polsce każdy pracownik zobowiązany jest do regularnego poddawania się badaniom u lekarza medycyny pracy. Jeżeli pracownik nie posiada ważnych badań, lekarz medycyny pracy może odmówić dopuszczenia do pracy, dopóki badania nie zostaną uzupełnione. To samo dotyczy szczepień obowiązkowych, które muszą być aktualne dla niektórych grup zawodowych, takich jak pracownicy służby zdrowia czy edukacji.

Niezgodność z wymaganiami danego zawodu

Lekarz medycyny pracy może również nie dopuścić pracownika do pracy, jeśli stwierdzi, że jego stan zdrowia nie jest zgodny z wymaganiami określonymi w profilu zawodowym. Przykładem może być osoba ze słabym wzrokiem, która chce wykonywać zawód kierowcy. W takim przypadku lekarz może uznać, że taka osoba może stanowić zagrożenie dla siebie i innych na drodze.

Ograniczenia związane z wiekiem

Niektóre prace są dozwolone tylko dla osób w określonym przedziale wiekowym. Lekarze medycyny pracy mogą nie dopuszczać osób poniżej lub powyżej pewnego wieku do wykonywania określonych zawodów. Przykładem jest wcześniejsza emerytura dla niektórych grup zawodowych, takich jak górnicy czy strażacy, gdzie obciążenie fizyczne i/lub psychiczne przewyższa możliwości organizmu osób w starszym wieku.

Dopuszczenie do pracy z ograniczeniami

W niektórych przypadkach lekarz medycyny pracy może dopuścić pracownika do pracy, ale z ograniczeniami. Oznacza to, że osoba ta będzie miała znacznie mniej obowiązków lub będzie musiała wykonywać inne czynności niż normalnie. Przykładem może być pracownik z problemami kręgosłupa, któremu lekarz zaleci unikanie długotrwałego siedzenia czy podnoszenia ciężarów.

 

lekarz