Kiedy kierowca zawodowy może zostać niedopuszczony do pracy?

Zawodowe prowadzenie pojazdów wymaga nie tylko posiadania odpowiednich umiejętności, ale także dobrego zdrowia. Kierowcy zawodowi wykonują pracę, w której są narażeni na duży stres i muszą wykazywać długotrwałe skupienie. Dlatego w przypadku tych osób przeprowadza się badania lekarskie, które mają na celu ocenić ich stan zdrowia i sprawdzić, czy są zdolne do wykonywania zawodu. W naszym artykule postaramy się wytłumaczyć, jakie są sytuacje, w których kierowca zawodowy może zostać niedopuszczony do wykonywania swojej pracy.

Reżim badań lekarskich dla kierowców zawodowych

W Polsce obowiązują przepisy określające warunki, jakie muszą spełniać kierowcy zawodowi, także pod względem zdrowia.

Zawodowi kierowcy muszą posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy, a także być w dobrym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Wymagane są od nich m.in dobra ostrość wzroku, słuchu oraz sprawność ruchowa. Kierowcy muszą również być wolni od chorób, które mogłyby wpłynąć na ich zdolność do prowadzenia pojazdów i sprawiać, ze kierowca może stanowić jakieś zagrożenie na drodze. W przypadku niektórych chorób lub zaburzeń zdrowotnych mogą być wymagane dodatkowe badania, lub specjalistyczna opieka medyczna.

Aby spełnić te wymagania, osoby, które wykonują ten zawód muszą regularnie się poddawać badaniom lekarskim dla kierowców. W naszej przychodni w Jarocinie wykonujemy także pełen zakres badań psychologicznych dla kierowców.

Warto też zaznaczyć, że wymagania zdrowotne dla kierowców zawodowych mają na celu nie tylko ochronę ich samych, ale też innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też należy podchodzić do nich bardzo poważnie i systematycznie przestrzegać obowiązkowych badań i kontroli medycznych. W przypadku kierowców zawodowych w wieku powyżej 60 lat okresowe kontrolne badania lekarskie są wymagane co 5 lat.

Kryteria oceny zdolności kierowców do wykonywania zawodu

Zgodnie z polskimi przepisami, zawodowy kierowca musi spełniać pewne kryteria zdrowotne, aby być dopuszczonym do wykonywania tego zawodu. Badania lekarskie dla kierowców zawodowych obejmują ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz sprawności narządów i układów, które mają wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.

Przede wszystkim lekarz ocenia sprawność narządu wzroku, słuchu, układu ruchu, układu nerwowego, serca i układu krążenia. Kierowca nie może też cierpieć na żadne choroby psychiczne ani być uzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego obejmują także poważne schorzenia przewlekłe, które mogą wpłynąć na sprawność podczas prowadzenia pojazdu.

Kiedy kierowca może zostać niedopuszczony do wykonywania pracy?

Kierowca zawodowy może zostać niedopuszczony do wykonywania swojej pracy w przypadku stwierdzenia przez lekarza orzecznika istnienia przeciwwskazań zdrowotnych. Obejmuje to między innymi następujące sytuacje:

  • Ograniczenie wzroku lub słuchu – jeśli kierowca nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących ostrości wzroku (nawet po korekcji okularami lub soczewkami kontaktowymi) lub słyszenia, może nie być zdolny do prowadzenia pojazdu.
  • Choroba psychiczna – w przypadku stwierdzenia u kierowcy jakiejkolwiek choroby psychicznej (np. schizofrenia, depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), lekarz może uznać, że osoba ta nie jest zdolna do wykonywania zawodu.
  • Uzależnienia – jeśli lekarz stwierdzi u kierowcy uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, będzie to przeszkodą w wykonywaniu zawodu.
  • Choroby przewlekłe – niektóre choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze, mogą wpływać na sprawność kierowcy za kierownicą. Jeśli są one źle kontrolowane lub istnieje ryzyko powikłań, lekarz medycyny pracy może uznać kierowcę za niezdolnego do wykonywania zawodu.

Wszystkie te sytuacje mogą skutkować odebraniem prawa jazdy kierowcy zawodowego i niedopuszczeniem go do pracy. Decyzja o dopuszczeniu do zawodu zawsze zależy od indywidualnej oceny lekarza orzecznika. Warto regularnie dbać o swoje zdrowie i badać się profilaktycznie, aby uniknąć w przyszłości negatywnych konsekwencji.

 

zawodowy kierowca