Jakie są konsekwencje za brak badań medycyny pracy?

Badania medycyny pracy mają wskazać czy dana osoba jest w stanie podjąć aktywność zawodową na danym stanowisku, a także stwierdzić, czy po danym czasie świadczenia stosunku pracy wciąż może wykonywać zawód.

Podstawa badań medycyny pracy

Do przychodni Medan udajemy się, gdy chcemy uzyskać zgodę lekarza do podjęcia pracy. Brak pozytywnej opinii, np. z tytułu problemów ze wzrokiem, krążeniem czy układem oddechowym, uniemożliwia podjęcie pracy w ogóle. Gdy jednak już zgoda ta zostanie wydana, wówczas zgodnie z kodeksem co 2-4 lata konieczne jest przeprowadzenie okresowej weryfikacji stanu zdrowia. Tego rodzaju wiedza pozwala ocenić czy dana osoba jest w stanie dalej pracować bez szkody dla swojego zdrowia. Brak aktualnych badań wyklucza możliwość kontynuowania świadczenia stosunku pracy pod rygorem kary. Jeśli pracownik nie wykonał ich z powodu winy pracodawcy, wówczas przysługuje mu standardowe wynagrodzenie. Kiedy jednak z własnej winy ich nie przeprowadził, to takowe się mu nie należy.

Przepisy a badania medycyny pracy

Jeśli pracownik nie przejdzie weryfikacji, tj. nie zostanie dopuszczony do pracy, wówczas nie może jej świadczyć. Dlatego badania medycyny pracy są obowiązkowe. W przeciwnym razie realizacja zadań na tym stanowisku bez ważnych i pozytywnych wyników jest nielegalna, tj. dana osoba pojawia się w miejscu, w którym nie powinno jej być. I o ile sam brak wynagrodzenia to spory problem, może okazać się, że jednak nie tak duży. Gdy pracodawca zaświadczy, że osoba podejmuje się czynności zawodowych, a kontrola wykaże, że w tym czasie nie mogła zostać dopuszczona do danego stanowiska w związku ze stanem zdrowia, wówczas pracodawca zapłaci dużą karę. To jednak nie wszystko, ponieważ jeśli wydarzy się wypadek, wtedy ubezpieczyciel nie wypłaci należnego (w przypadku posiadanych ważnych badań) odszkodowania. Warto także pamiętać, że każde badanie ma na celu wykluczenie problemów, które mogą pogorszyć się wraz z dalszym wykonywaniem zadań.

zaświadczenie