Jakie badania wykonuje się z zakresu medycyny pracy?

Badania wstępne, okresowe i kontrolne są obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Na badania kieruje pracodawca, określając charakter pracy i wskazując ewentualne czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Chcesz dowiedzieć się, jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy? Przeczytaj nasz krótki wpis. 

Lekarz medycyny pracy przeprowadza podstawowe badania w gabinecie. Najczęściej są to: 

  • pomiar pulsu i ciśnienia krwi; 
  • badanie osłuchowe; 
  • spirometria, jeśli jest wymagana na danym stanowisku pracy. 

Lekarz przeprowadza również krótki wywiad, w trakcie którego pyta o przyjmowane na stałe leki, przebyte choroby, urazy, operacje, zabiegi oraz korzystanie z używek. Jeśli na podstawie wywiadu lub informacji od pracodawcy lekarz uzna, że konieczne są dodatkowe badania, może na nie skierować. Najczęściej są to badania krwi (morfologia, OB) i moczu oraz wizyty w poradniach specjalistycznych, gdzie przeprowadza się badania wzroku, badania laryngologiczne, konsultacje kardiologiczne i inne. 

Kiedy konieczne są dodatkowe badania? 

O tym, jakie badania będą konieczne, decyduje lekarz medycyny pracy. Istnieją jednak typowe badania dla konkretnych rodzajów pracy. Badania wzroku najczęściej wykonywane są osobom pracującym na stanowiskach wymagających wielogodzinnego korzystania z ekranu komputera. Jeśli okulista stwierdzi konieczność używania okularów do pracy, pracodawca pokryje część kosztów ich zakupu. Do pracy na wysokościach konieczne są specjalne badania wysokościowe. Przy pracy z chemikaliami najczęściej wykonuje się oznaczenia enzymów wątrobowych (ASPAT, ALAT), pomiar glukozy, badania ogólne moczu i inne. Służby ratownicze i nurkowie kierowane są na rtg płuc oraz spirometrię. Badania psychotechniczne wykonuje się kierowcom i operatorom maszyn, a badania laryngologiczne – osobom pracującym w hałasie. Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych jest indywidualna i zależna nie tylko od rodzaju wykonywanej pracy, ale też stanu zdrowia pracownika. 

pani u lekarza