Jakie badania wykonuje się pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące?

Promieniowanie jonizujące jest bardzo szkodliwe. Należy więc poddawać się regularnym badaniom mającym na celu ocenę stanu zdrowia i jego regularną kontrolę w celu wykrycia niepokojących zmian.

Kto jest narażony na promieniowanie jonizujące?

Promieniowanie jonizujące jest bardzo niebezpieczne w dłuższej perspektywie. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle oraz medycynie. Ustawa z 2000 roku ujmuje normy, które regulują warunki zatrudnienia dla osób poddanych jego wpływowi. Na przykład MEDAN Niepubliczny zakład podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej przeprowadza wszystkie niezbędne badania dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące. W grupie ryzyka znajdują się pielęgniarki, lekarze czy technicy RTG. Podczas takiej analizy, lekarz orzecznik określa czy dana osoba może dalej świadczyć stosunek pracy w takich warunkach. Może jednak zakazać pracy w danym miejscu. Co jednak składa się na tego rodzaju badania?

Badania dla osób narażonych na wpływ promieniowania

Wykwalifikowani lekarze w celu ustalenia negatywnych skutków wystawienia na długotrwałe promieniowanie jonizujące zlecają szereg badań. Pośród nich wyróżnić należy badanie ogólne, którego celem jest ocena stanu zdrowia. Odbywa się to również poprzez wywiad, którego celem jest sprawdzenie, czy wystąpiły pewne zauważalne i niestandardowe objawy. Kolejnym krokiem jest badanie okulistyczne, a także skóry pacjenta. Niezbędne jest także przeprowadzenie pełnej morfologii krwi. Pośród negatywnych skutków, które może wywołać, należą przede wszystkim problemy z płodnością oraz wystąpienie nowotworów. Może to być rak skóry, krwi, a nawet gałki ocznej czy mózgu. Profilaktyka nakazuje regularne i częste badania oraz konsultacje, ponieważ wykrycie niepojących zmian na wczesnym etapie pozwala odpowiednio szybko zareagować m.in. poprzez podjęcie odpowiednich form leczenia. Kompleksowość badań pozwala wykluczyć lub potwierdzić wystąpienie problemów.

pytajnik