Jakie badania wykonuje się dla ludzi pracujących na wysokości?

Osoba, która chce wykonywać pracę na wysokościach powyżej 1 m, musi przejść odpowiednie badania lekarskie. Dotyczy to m.in. pracowników budowlanych, monterów reklam i urządzeń, alpinistów. Przepisy są bardzo rygorystyczne pod tym względem, więc pracodawcy nie mogą dopuścić pracowników, bez orzeczenia lekarza medycyny pracy.

Jakie badania wykonuje się dla ludzi pracujących na wysokości?

O tym, czy pracownik może wykonywać pracę na wysokościach, decyduje lekarz medycyny pracy. Wystawi orzeczenie dopiero po przeprowadzonych badaniach ogólnych i okulistycznych, neurologicznych i laryngologicznych. Taki wymóg obowiązuje, ponieważ prace wysokościowe są niebezpieczne i istnieje zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia, gdy pracownik ma cukrzycę czy poważne problemy ze wzrokiem, albo też cierpi na chorobę neurologiczną, ma zachwianie równowagiLekarz medycyny pracy w przychodni MEDAN może im zlecić wykonanie spirometrię, RTG klatki piersiowej, test koordynacji ruchowej, badanie EKG. Trzeba jednak wiedzieć, że pracownik będzie wykonywał swój zawód na wysokościach powyżej 3 metrów lub ukończył 50 lat, badania należy przeprowadzać częściej.

Kto musi mieć wykonane badania wysokościowe?

Praca powyżej 1 m w świetle przepisów jest uznawana za wysokościową. Muszą więc wykonać badania: elektrycy, malarze pokojowi, dekarze, kominiarze, pracownika odśnieżający dachy, murarze, monterzy bilbordów, klimatyzacji i wentylacji, sprzątaczki myjący okna, ogrodnicy przycinający gałęzie, akrobaci. Praca na wysokości jest wykonywana na rusztowaniach, drabinach, ruchomych podestach roboczych, masztach, słupach, konstrukcjach budowlanych i wielu innych. Badania są konieczne, w celu chronienia pracownika przed upadkiem. Trzeba jednak wiedzieć, że jeśli pracownik wykonuje czynności w pomieszczeniu osłoniętym ze wszystkich stron ścianami, w tym z oknami oszklonymi, nie uznaje się pracy za wysokościowej. Mogą to być czynności uznane za niebezpieczne, ale są już w innej kategorii prac.

mężczyzna pracujący na wysokości