Jakie badania wstępne do pracy trzeba wykonać?

stetoskopObecnie obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy jasno określają, jak wygląda procedura przyjmowania nowych pracowników i podpisywania z nimi umowy o pracę. Zgodnie z przepisami,  pracodawca, żeby móc podpisać umowę o pracę z kandydatem, musi najpierw wydać mu skierowanie, które umożliwi mu wykonanie badania wstępnego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, lekarz medycyny pracy będzie mógł orzec, że nie ma żadnych przeciwwskazań  zdrowotnych do tego, żeby osoba ta mogła bez przeszkód wykonywać powierzone jej obowiązki.  

Ogólne zasady wykonywania badań wstępnych do pracy

Badania wstępne powinny być wykonane jeszcze przed przyjęciem do pracy. Dokładny zakres wykonywanych badań zależy od rodzaju stanowiska pracy, od warunków, w jakich pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki oraz od zakresy wykonywanych zadań. Inne badania wstępne będzie musiała wykonać osoba, która ma rozpocząć pracę w biurze, a inną osoba, która ma być zatrudniona np. jako magazynier lub kierowca. Wykonanie badań wstępnych do pracy to nie są oczywiście jedyne badania, które pracownik będzie wykonywał, żeby mieć możliwość wykonywania swoich obowiązków. Te bowiem mają określony okres ważności i po pewnym czasie będzie trzeba jeszcze wykonać tzw. badania okresowe. Częstość wykonywania badań okresowych zależy od charakteru wykonywanej pracy:

  • Badania okresowe co 2-3 lata muszą wykonywać pracownicy, którzy są narażeni w trakcie pracy na działanie czynników szkodliwych, takich jak wysoka temperatura, pyły czy opary.
  • Badania okresowe co 4 lata muszą wykonywać osoby pracujące przy komputerze.
  • Badania okresowe co 5 lat muszą wykonywać osoby, które wykonują pracę biurową, bez konieczności częstego korzystania z komputera.

Dlaczego wykonuje się badania wstępne do pracy?

Dlatego, że nie każda osoba z powodów zdrowotnych jest w stanie wykonywać takie same zadania. W  wielu przypadkach występują czynniki, które sprawiają, że danych obowiązków konkretna osoba na pewno nie powinna wykonywać. Badania medycyny pracy mają na celu stwierdzenie, ze dany kandydat do pracy na pewno może np. pracować jako kierowca, wykonywać pracę przy komputerze, czy podnosić ciężkie rzeczy.

Zakres przeprowadzanych wstępnych badań medycyny pracy zależy oczywiście od tego, na jakie czynniki ryzyka dana osoba będzie narażona w trakcie wykonywania swoich obowiązków.  Oprócz tego, w trakcie badania sprawdza się także ogólny stan zdrowia pacjenta. Dokładny zakres koniecznych do wykonania badań wstępnych określany jest przez lekarza medycyny pracy na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania. W skierowaniu powinna być umieszczona nazwa stanowiska pracy oraz w razie potrzeby dokładny charakter wykonywanych w jej ramach działań. W doborze koniecznych do wykonania badań wstępnych pomocne są także wskazówki metodyczne, które znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Treść