Jakie badania powinny przechodzić osoby pracujące na wysokości?

Osoby, które pracują na wysokości, czyli m.in. pracownicy budowlani, linoskoczkowie, technicy obsługujący wieże oraz inne osoby pracujące na rusztowaniach, są w pracy narażone na duże ryzyko utraty zdrowia. Praca na dużej wysokości w niektórych przypadkach może być bowiem groźna. Żeby zmniejszyć ryzyko powstawania wypadków w pracy, przed rozpoczęciem wykonywania powierzonych zadań, a także później, już okresowo, powinni wykonać szereg różnego typu badań lekarskich. Pozwalają one sprawdzić to, czy dany pracownik jest w stanie wykonywać powierzone mu obowiązki oraz zminimalizować ryzyko wypadków. Więcej na temat badań wykonywanych u osób pracujących na wysokości przeczytasz w dzisiejszym wpisie na blogu przychodni MEDAN.

Badanie wstępne w ramach medycyny pracy

pracownik na wysokości

Przeprowadzane przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez lekarza medycyny pracy badania wstępne to podstawowe badania lekarskie, które mają na celu sprawdzić, czy dana osoba jest w stanie wykonywać ten typ pracy. Przed rozpoczęciem pracy na wysokości, pracownicy na pewno powinni przejść badania lekarskie w celu oceny ich zdolności fizycznych i zdrowotnych w kontekście wymagań pracy na wysokości. Badania te mogą obejmować ocenę ogólnego stanu zdrowia, wydolności fizycznej, wydolności układu oddechowego oraz zdolności do pracy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

Badania okresowe u lekarza medycyny pracy

Osoby, które wykonują pracę na wysokości powinni też regularnie przechodzić badania okresowe u lekarza medycyny pracy. Ich celem jest monitorowanie ich zdolność do pracy na wysokości i wykrycie ewentualnych zmian w stanie zdrowia. Badania te obejmują podstawową ocenę stanu zdrowia pacjenta, ocenę jego wydolności fizycznej, sprawności psychicznej oraz zdolności do pracy w ekstremalnych warunkach.

Badania okulistyczne

Osoby, które wykonują pracę na wysokościach są narażeni na promieniowanie UV i inne czynniki, które mogą wpływać na zdrowie ich oczu. Żeby zapobiec ryzyku powstawania u nich różnego typu chorób oczu, wykonuje się u nich badania okulistyczne. Są one ważne dla oceny zdrowia oczu pracowników i wykrycia ewentualnych zmian, takich jak uszkodzenia rogówki czy zaćma, które mogą wpłynąć na zdolność do pracy na wysokości.

Badania audiometryczne

Pracownicy pracujący na wysokości często są narażeni na generowany przez maszyny, narzędzia i inne źródła hałas. Dlatego też duże znaczenie ma przeprowadzenie u nich  badań audiometrycznych, które oceniają ich słuch. Mają też duże znaczenie w wykrywaniu u pacjentów uszkodzeń słuchu związanych z ekspozycją na hałas oraz w monitorowaniu powstających zmian.

Badania psychologiczne

Praca na wysokości może być stresująca i wymagać dużej koncentracji. Dlatego też u pracowników warto jest wykonać badania psychologiczne. Są one istotne dla oceny zdolności pracowników do radzenia sobie ze stresem, presją i innymi wyzwaniami związanymi z pracą na wysokości.