Jakie badania powinien wykonać lekarz medycyny pracy pacjentowi?

Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniem wpływu środowiska pracy na pacjenta. Podejmuje się on zatem diagnostyki i leczenia chorób zawodowych, a także zajmuje się ich profilaktyką oraz ocenia ryzyko, jakie niesie wykonywanie danego zawodu. Zleca trzy rodzaje badań: wstępne, okresowe, kontrolne, których zakres w dużej mierze zależy od rodzaju wykonywanego zawodu. Więcej o badaniach wykonywanych przez lekarza medycyny pracy przeczytasz w naszym wpisie.

Na czym polegają badania wstępne, okresowe i kontrolne?

Badania wstępne to obowiązkowe badania pracowników, mające na celu stwierdzenie braku lub występowania przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Kolejnym rodzajem badań, przeprowadzanych przez lekarza medycyny pracy są badania okresowe, mające  celu monitorowanie stanu zdrowia pracownika oraz dokonanie oceny, czy warunki zatrudnienia nie są dla niego szkodliwe.

Przeprowadza się je nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż co pięć lat. W ich zakres wchodzi:

  • badanie krwi,
  • badanie moczu,
  • badanie ciśnienia,
  • badanie poziomu cukru we krwi,
  • kontrola wzroku,
  • wizyta u laryngologa.

Badania kontrolne to badania zlecane przez lekarza medycyny pracy w sytuacji, gdy niezdolność pracownika do pracy, spowodowana chorobą, trwała dłużej niż trzydzieści dni oraz gdy nastąpiła konieczność zaprzestania pracy w kontakcie z substancjami rakotwórczymi oraz pyłami zwłókniającymi.

Rodzaj zlecanych badań a wykonywany zawód

O zakresie, ilości oraz rodzaju badań, decyduje lekarz medycyny pracy biorąc pod uwagę nie tylko staż pracy, lecz również charakter wykonywanego zawodu. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych, dla których głównym narzędziem pracy jest komputer, będzie to badanie okulistyczne, badanie ogólnolekarskie oraz badania laboratoryjne krwi i moczu. Pracownikom budowlanym zleca się spirometrię, RTG klatki piersiowej, test koordynacji ruchowej, badanie EKG, a także badanie okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne oraz pomiar glukozy we krwi. Z kolei magazynierzy i pracownicy produkcji, pracujący w systemie zmianowym oraz na nocnych dyżurach, lekarz medycyny pracy zleci zbadanie poziomu cukru we krwi oraz parametrów krwi i moczu. Bardzo często zakres zalecanych badań przez lekarza medycyny w przypadku pracowników produkcji pokrywa się z zakresem badań, przewidzianych dla pracowników branży budowlanej. 

u lekarza badanie okresowe