Jakie badania okresowe przechodzą pracownicy budowlani?

Badania okresowe zlecane są przez lekarza medycyny pracy. Ich zakres zależy przede wszystkim do rodzaju wykonywanego zawodu oraz zajmowanego stanowiska. Sprawdź, jakim badaniom okresowym podlegają pracownicy budowlani.

Kiedy wykonuje się badania okresowe?

Badania okresowe pracowników budowlanych mają na  celu kontrolowanie ich stanu zdrowia oraz zweryfikowanie, czy warunki ich zatrudnienia nie są dla nich szkodliwe. Przeprowadza się je nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż co pięć lat. Ponadto, pracownicy branży budowlanej, najmujący się do pracy, podlegają obowiązkowym badaniom wstępnym, dzięki którym można stwierdzić brak lub występowanie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jeżeli natomiast niezdolność pracownika budowlanego do pracy spowodowana chorobą trwa dłużej niż trzydzieści dni oraz lub gdy nastąpi konieczność zaprzestania pracy w kontakcie z substancjami rakotwórczymi oraz pyłami zwłókniającymi, pracownik budowlany podlega badaniom kontrolnym.

Jakim badaniom okresowym podlegają pracownicy budowlani?

W zakres badań okresowych, którym podlegają pracownicy budowlani, czyli między innymi murarze, tynkarze, monterzy czy brukarze, wchodzi:

  • badanie krwi,
  • badanie moczu,
  • badanie ciśnienia,
  • badanie poziomu cukru we krwi,
  • kontrola wzroku,
  • wizyta u laryngologa.

Ponadto zakres badań okresowych zależy od tego, czy na danym stanowisku pracy występują czynniki niebezpieczne i uciążliwe, takie jak hałas, uciążliwa obsługa maszyn czy praca w pyle. Dlatego też lekarz medycyny pracy może zlecić w ramach okresowych badań również spirometrię, rentgen klatki piersiowej, test koordynacji ruchowej, badanie EKG. W niektórych przypadkach zleca się również konsultację neurologiczną.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż zakres badań magazynierzy i pracowników produkcji pokrywa się w olbrzymim stopniu z zakresem badań pracowników budowy, głównie ze względu na uciążliwość pracy oraz często występujące szkodliwe warunki.

badanie wzroku