Jakie badania i kontrole muszą przechodzić pracownicy branży transportowej?

Branża transportowa to jeden z ważniejszych sektorów gospodarki. Jej najważniejszymi podsektorami są transport produktów i transport pasażerów. Oprócz tego w branży transportowej wyróżniamy też transport drogowy, transport lotniczy oraz transport morski. Wszystkie te gałęzie transportu łączy jedno — konieczność spełniania szeregu wymogów i standardów, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i pasażerom.

Jakie jest znaczenie badań kontrolnych w branży transportowej?

Regularnie wykonywane u pracowników badania kontrolne są nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w branży transportowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami regularnym badaniom i kontrolom muszą być poddawani wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się prowadzeniem różnego typu pojazdów. Jakie badania i kontrole są wykonywane najczęściej?

kierowca

Badania lekarskie

Pierwszym rodzajem badań, które muszą przejść pracownicy branży transportowej, są różnego typu badania lekarskie. Ich celem jest sprawdzenie, czy pracownik jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków zawodowych oraz, czy nie ma żadnych chorób, czy zaburzeń, które mogłyby wpłynąć na jego zdolność do pracy. Badania okresowe kierowców obejmują między innymi badanie wzroku, badanie słuchu oraz badania kondycji fizycznej.

Badania psychologiczne

Drugim ważnym rodzajem badań, jakim są regularnie poddawani pracownicy branży transportowej, są badania psychologiczne. Ich celem jest ocena zdolności psychicznych pracowników oraz sprawdzenie, czy ich stan psychiczny jest dostosowany go do wymagań pracy w branży transportowej. W ramach takich badań pracownik musi przejść między innymi testy psychometryczne oraz rozmowę z psychologiem.

Kontrole zdolności do kierowania pojazdem

Kolejnym ważnym elementem kontroli pracowników branży transportowej jest sprawdzenie ich zdolności do kierowania danego typu pojazdami. Od pracowników branży transportowej wymaga się, aby posiadali nie tylko odpowiednie uprawnienia, ale także, aby regularnie przechodzili badania okresowe, które potwierdzą ich zdolność do prowadzenia danego typu pojazdu.

Kontrole techniczne pojazdów

Nie mniej ważne niż kontrole i badania, którym są poddawani pracownicy, są także kontrole techniczne samych pojazdów. Zgodnie z przepisami wymagane są regularne przeglądy, które pozwalają na stwierdzenie, czy pojazd jest zdatny do eksploatacji. Podobnie jak w przypadku pracowników, również w przypadku pojazdów istnieją określone wymagania i normy, które muszą być spełnione.