Jaki jest cel badań psychologicznych pracowników?

Przed podjęciem obowiązków w nowym miejscu pracy w większości zawodów wystarczy tylko przejść badania wstępne, w których sprawdzany jest ogólny stan zdrowia pacjenta oraz jego sprawność fizyczna. Badania te mają na celu określenie, czy w danym przypadku nie istnieją żadne przeciwwskazania do podjęcia przez pracownika danych obowiązków. Istnieją jednak zawody, w których oprócz badań fizycznych, żeby dopuścić daną osobę do pracy, niezbędne jest również wykonanie odpowiednich psychotestów, czyli badań psychologicznych. Więcej na ten temat piszemy w naszym dzisiejszym wpisie na blogu.

Dlaczego w niektórych zawodach konieczne jest przejście badań psychologicznych?

Do wykonywania niektórych zawodów nie wystarczy tylko dobra sprawność fizyczna lub np. brak konkretnych problemów zdrowotnych czy chorób ogólnoustrojowych. Czasami oprócz tego, czyli oprócz wykonania typowych badań medycyny pracy, liczy się także odpowiednia psychika, czyli m.in. umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji, sprawność emocjonalna, opanowanie oraz umiejętność koncentracji na określonych zadaniach. Przy wykonywaniu niektórych zawodów, takie cechy mogą być niezastąpione np. podczas ratowania czyjegoś zdrowia lub życia. W niektórych przypadkach, zanim powierzy się takie obowiązki pracownikowi, koniecznie trzeba sprawdzić, czy na pewno będzie w stanie im podołać.

Osoby pracujące, w jakich zawodach muszą przejść badania psychologiczne?

Wysoka sprawność psychofizyczna jest tak naprawdę wymagana na każdym stanowisku pracy, jednak w niektórych zawodach może być to szczególnie ważne. Dokładna lista zawodów, w których konieczne jest przejście odpowiednich badań psychologicznych znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Na liście znajduje się obecnie aż 36 zawodów.

Wykonanie odpowiednich psychotestów jest wymagane m.in. w przypadku:

  • Pracowników policji,
  • Pracowników wojska,
  • Zawodowych kierowców,
  • Pilotów lotniczych,
  • Pilotów morskich,
  • Maszynistów,
  • Kontrolerów ruchu,
  • Osób pracujących z materiałami wybuchowymi,
  • Kaskaderów.

Lista jest oczywiście dużo dłuższa i wskazane wyżej zawody są tylko podstawowymi, do których wykonywania niezbędne jest pozytywne przejście badań psychologicznych.

Na czym polegają badania psychologiczne pracowników?

Dokładny przebieg badań psychologicznych pracowników może się różnić w zależności od tego, w jakich zawodach pracują. Zazwyczaj jednak badanie psychologiczne składa się z dwóch części: testowej i sprawnościowej. W części testowej specjalista bada, jaki typ osobowości ma pacjent oraz czy jest on odporny na sytuacje stresowe. W części sprawnościowej natomiast badana jest szybkość reakcji na określone sytuacje stresowe, poziom koncentracji oraz sprawność i koordynacja wzroku i słuchu. W niektórych przypadkach przed wydaniem pozytywnego wyniku badania konieczne może być jeszcze przeprowadzenie rozmowy z psychologiem.

badanie psychologiczne