Jak wyglądają badania na kierowcę zawodowego?

mężczyźni w samochodzieBadania lekarskie na kierowcę zawodowego musi przejść każdy, kto chce pracować w firmie świadczącej usługi przewozu osób i towarów. Badania takie potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych, by osoba, która chce prowadzić pojazd w celach zarobkowych, mogła to robić. Inne przepisy obowiązują kandydatów do uzyskania prawa jazdy, inne – zawodowych kierowców. To właśnie badaniom na profesjonalnego kierowcę poświęcamy dzisiejszy wpis.

Czy każdy kandydat na kierowcę musi przejść badania lekarskie?

Badania lekarskie musi przejść każdy, kto chce kierować pojazdem – niezależnie od tego, czy w celach zarobkowych, czy jedynie prywatnych: zarówno osoba, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie prawa jazdy, jak i taka, która stara się o odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, uprzednio cofniętych ze względu na stan zdrowia.

Wymóg okresowego przechodzenia badań lekarskich dotyczy natomiast zawodowych kierowców, zajmujących się transportem osobowym lub przewozem towarów. Kierowcy, którzy ukończyli 60. rok życia muszą stawić się na kontrolne badania co 2,5 roku, zaś młodsi co 5 lat. Pierwsze badanie lekarskie kierowca zawodowy musi przejść przed dniem, w którym wydane mu zostanie świadectwo kwalifikacji zawodowej, czyli uprawnienie do podjęcia zatrudnienia.

Badanie zostaje wykonane na wniosek kandydata na zawodowego kierowcę bądź na podstawie skierowania. Może je przeprowadzić jedynie lekarz medycyny transportu lub medycyny pracy z udokumentowanym minimum 5-letnim stażem oraz wpisem do ewidencji lekarzy uprawnionych do wykonywania takich czynności, która jest prowadzona przez marszałka danego województwa.

Jaki jest zakres badań obowiązkowych dla zawodowych kierowców?

Badania obowiązkowe dla zawodowych kierowców obejmują dwie grupy badań: wstępne i okresowe. Do badań wstępnych należą, oprócz ogólnolekarskich, oceniających ogólny stan zdrowia badanego:

  • okulistyczne – oceniające sprawność wzrokową kierowcy,
  • neurologiczne – mające ocenić m.in. koordynację ruchową kierowcy,
  • laryngologiczne – których zadaniem jest ocena funkcjonowania słuchu,
  • badania pomocnicze – czyli specjalistyczne badania, takie jak mierzenie poziomu cukru we krwi, EKG, badanie widzenia zmierzchowego oraz wybrane badania laboratoryjne.

Do badań okresowych dla kierowców zawodowych należą:

  • badania ogólnolekarskie,
  • okulistyczne,
  • laryngologiczne,
  • w zależności od wskazań – badania neurologiczne oraz laboratoryjne.

Ponadto we wspomnianych już odstępach czasowych (co 2,5 roku lub co 5 lat) zawodowi kierowcy są zobowiązani poddawać się badaniom psychologicznym, na które składają się: wywiad, badanie diagnostyczne, ocena i opis sprawności intelektualnej oraz osobowości pod kątem prowadzenia pojazdu mechanicznego. Badanie psychologiczne ma ocenić np. poprawność reakcji kierowcy podczas stresujących sytuacji na drodze.

Istnieją minimalne kryteria zdrowotne, które bezwzględnie musi spełnić zawodowy kierowca. Szczegółowe informacje znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.