Jak wyglądają badania medycyny pracy dla strażaków?

Praca w straży pożarnej wymaga nieprzeciętnej sprawności psychofizycznej, dlatego też badania lekarskie są dość obszerne. Jak wyglądają badania medycyny pracy dla strażaków? Dowiedz się więcej!

Okresowe badania lekarskie dla strażaków!

Okresowe badania lekarskie dla strażaka przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie zaświadczenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Lekarz może wyznaczyć wcześniejszą datę na takie badanie, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia ratownika. Skierowanie na badania jest wydawane strażakowi nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem następnych badań. Zakres badań zdrowotnych strażaka jest bezpośrednio związany z wiekiem badanego oraz z tym, czy pracuje on ochotniczo, czy zawodowo. Do okresowych badań należy między innymi:

  • konsultacja okulistyczna,
  • Konsultacja laryngologiczna,
  • konsultacja neurologiczna,
  • spirometria,
  • Badanie glukozy,
  • Badanie GGTP,
  • Badania EKG, tylko w przypadku, kiedy pacjent jest powyżej 50 roku życia.

Oczywiście zakres badań kontrolnych strażaka może się zmienić w zależności od jego zdrowia. O dodatkowych badaniach pomocniczych i konsultacjach medycznych będzie decydować lekarz prowadzący.

Badania medycyny pracy dla strażaków!

Osoba, która rozpoczyna pracę w straży pożarnej, otrzymuje od pracodawcy skierowanie na kompleksowe badanie lekarskie. W takim skierowaniu jest dokładnie określone stanowisko pracy oraz możliwe zagrożenia związane z wykonywaniem pracy. Po poprawnie otrzymanym dokumencie lekarz medycyny pracy, zleci odpowiednie badania. Przepisy określają szczegółowo jakie badania powinny być wykonane na poszczególnych stanowiskach. Celem takich badań jest wykluczenie przeciwwskazań do wykonywania pracy. Ponieważ praca strażaka wymaga często prac na wysokości powyżej 3 metrów i tym samym wymagają wyjątkowo dobrego zdrowia psychicznego, niezbędna jest systematyczna konsultacja stanu zdrowia fizycznego, jak i psychicznego ratownika straży pożarnej.

 

strażak