Jak wygląda wizyta u lekarza medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to specjalista, którego zadaniem jest ocena, czy dana osoba może pracować na określonym stanowisku u konkretnego pracodawcy. Wykonuje on badania wstępne (zanim rozpoczniemy pracę), okresowe oraz kontrolne. Dzięki ocenie lekarza medycyny pracy możliwa jest ochrona osób pracujących na różnych stanowiskach przed wpływem szkodliwych czynników środowiskowych. Lekarzem medycyny pracy zostaje zazwyczaj lekarz ogólny, ale można wśród nich znaleźć także różnych specjalistów (np. okulistów, neurologów, kardiologów czy laryngologów). 


Jakie są obowiązki lekarza medycyny pracy?


Mimo iż część pracowników uważa, że wizyty w gabinecie lekarza medycyny pracy są tylko stratą czasu, to regularne kontrolowanie stanu zdrowia pracowników jest niezwykle istotne i ważne z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej. Lekarz medycyny pracy podczas wizyty musi zdiagnozować wszystkie zagrożenia występujące w miejscu pracy na konkretnym stanowisku, przedstawić pacjentowi czynniki, które mogą negatywnie wpływać na jego zdrowie podczas wykonywania obowiązków służbowych, a także pomóc zorganizować odpowiednie warunki pracy, które nie będą szkodliwe dla zdrowia pracownika. Do jego zadań należy też stwierdzenie, czy dana osoba jest zdolna do pracy na określonym stanowisku, wstępne rozpoznanie chorób zawodowych i skierowanie na leczenie wszelkich wykrytych podczas wizyty schorzeń. 


To, jak często musimy zgłaszać się do tego specjalisty, zależy od specyfiki pracy, jaką wykonujemy. Częstotliwość wykonywania badań medycyny pracy jest dokładnie określona w Kodeksie Pracy i musi być przestrzegana zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. Obowiązkiem każdego nowego pracownika (niezależnie czy jest to pracownik fizyczny, czy biurowy) jest udanie się na badanie wstępne, podczas którego oceniona zostanie zdolność danej osoby do piastowania wybranego stanowiska i rozpoznane potencjalne zagrożenia dla jej zdrowia wynikające z charakteru danego zawodu. Następnie pracownicy muszą zgłaszać się co 1-5 lat na badania okresowe. Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, musi się udać na wizytę kontrolną do lekarza medycyny pracy. 


Jak przebiega wizyta u lekarza medycyny pracy?


Wizyta u lekarza medycyny pracy zaczyna się zazwyczaj od przeprowadzenia dokładnego wywiadu lekarskiego. Podczas rozmowy z pacjentem lekarz pyta o specyfikę wykonywanej pracy i wszelkie czynniki środowiskowe, które mogą mieć negatywny wpływ na jego zdrowie. Zbiera również informacje dotyczące przewlekłych chorób, na które cierpi pacjent, przyjmowanych przez niego leków, a także trybu życia, jaki prowadzi po pracy. Interesują go również choroby, które występują w jego najbliższej rodzinie, wszelkie zabiegi i operacje, które były wykonywane w przeszłości, a także nałogi. Kiedy zbierze już komplet informacji, przystępuje do podstawowego badania lekarskiego. Wykonuje pomiar ciśnienia krwi, a następnie dokładnie osłuchuje klatkę piersiową. Często zleca też wykonanie morfologii. Jeżeli podczas wizyty cokolwiek wzbudzi jego wątpliwości, skieruje pacjenta na wizytę lub dodatkowe badania wykonywane przez specjalistę. W zależności od charakteru wykonywanej pracy lekarz zleca różne badania, które mają stwierdzić, jak bardzo praca wpływa na zdrowie pracownika i zapobiec ewentualnym chorobom zawodowym. Pracownikom, którzy obsługują ciężki sprzęt budowlany, lekarz ten najczęściej zaleca badania okulistyczne, wizytę u neurologa oraz pomiar poziomu glukozy we krwi. Dla pracowników służby zdrowia, fryzjerek, kosmetyczek i tatuażystów, a także osób, które uczestniczą w produkcji lub przygotowywaniu żywności, wykonywane są badania sanitarno-epidemiologiczne. Pracownicy biurowi mają zlecane badania okulistyczne, a w przypadku pracy w nadmiernym hałasie zaleca się badania laryngologiczne. Dzięki regularnym wizytom u lekarza medycyny pracy możliwa jest skuteczna ochrona zdrowia wszystkich pracowników.

lekarz medycyny pracy