Jak prawidłowo interpretować wyniki badania EKG?

Elektrokardiografia (EKG) to badanie diagnostyczne, które służy do pomiaru aktywności elektrycznej serca.  Badanie jest całkowicie nieinwazyjne. Wyniki badania EKG są istotne dla postawienia prawidłowej diagnozy wielu chorób serca i układu krążenia. Bardzo duże znaczenie w diagnostyce ma też prawidłowa interpretacja otrzymanych wyników badania. W dzisiejszym wpisie na blogu Przychodni Medycznej MEDAN w Jarocinie opisujemy, w jaki sposób powinno się odczytywać wyniki badania EKG.

Co to jest EKG?

Elektrokardiografia (EKG) to badanie, w którym zarejestrowana jest elektryczna aktywność serca za pomocą umieszczonych na skórze pacjenta elektrod. Elektrody są przyklejane do klatki piersiowej, do ramion i do nóg pacjenta. Ich zadaniem jest wykonywanie pomiarów generowanych przez serce impulsów elektrycznych i przekazanie ich do monitora. Badanie to pozwala na uzyskanie wykresu, na którym zapisane są zapisy elektryczne serca w postaci charakterystycznych załamków i fal.

EKG

Jak odczytywać wyniki badania EKG?

Wyniki badania EKG składają się z kilku podstawowych elementów. Zadaniem przeprowadzającego badanie lekarza jest ich prawidłowa interpretacja. Składa się ona z kilku podstawowych elementów:  

  • Rytmy serca: na podstawie otrzymanego wyniku badania EKG można ocenić rytmy serca, czyli sposób, w jaki serce bije. Normalny rytm serca powinien być regularny, to znaczy, że widoczne na wykresie EKG odstępy pomiędzy kolejnymi załamkami powinny być jednakowe. Nieregularny rytm serca może wskazywać na obecność arytmii, czyli zaburzeń rytmu serca.
  • Częstość rytmu serca: Wynik badania EKG pozwala również na ocenę częstości rytmu serca, czyli liczby uderzeń serca na minutę. Normalna częstość rytmu serca u dorosłego człowieka wynosi zwykle od 60 do 100 uderzeń na minutę. Wyższe lub niższe wartości mogą wskazywać na obecność pewnych zaburzeń.
  • Załamki EKG: Na wyniku badania EKG można zobaczyć charakterystyczne załamki, które reprezentują różne fazy cyklu elektrycznego serca. Należy dokładnie ocenić kształt, amplitudę, czas trwania oraz obecność wszelkich nieprawidłowości w załamkach P, Q, R, S i T. Nieprawidłowości w załamkach EKG mogą wskazywać na różne choroby serca, m.in. na zawał mięśnia sercowego, przewodzenie impulsów w sercu czy zaburzenia elektrolitowe.
  • Prawidłowość przewodzenia: Wynik badania EKG pozwala również na ocenę prawidłowości przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu. Można ocenić, czy impulsy elektryczne przewodzą się prawidłowo przez poszczególne komory serca i czy nie ma z tym żadnych problemów.