Ile czasu ma pracownik na wykonanie badań okresowych?

Badania okresowe są nieodłącznym elementem dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Warto zatem przyjrzeć się, ile czasu mają oni na ich wykonanie oraz jakie są konsekwencje opóźnień.

 

Częstotliwość badań okresowych

Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych jest ściśle regulowana przez prawo. Zgodnie z przepisami, badania te powinny być wykonywane co najmniej raz na 24 miesiące dla osób zatrudnionych na stanowiskach o niskim ryzyku, a co najmniej raz na 12 miesięcy dla osób pracujących na stanowiskach o podwyższonym ryzyku. W przypadku pracowników młodocianych, badania okresowe powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

Terminy badań okresowych

Terminy badań okresowych pracowników ustalane są indywidualnie dla każdego pracownika, w oparciu o datę ostatniego badania. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zbliżającym się terminie badania oraz zapewnić mu możliwość jego wykonania. Powinien również pokryć koszty związane z badaniami okresowymi, a także zapewnić, że wyniki badań są prawidłowo udokumentowane i przechowywane. Pracownik z kolei ma obowiązek zgłosić się na badanie w wyznaczonym terminie. Powinien również poinformować swojego pracodawcę o wszelkich zmianach w swoim stanie zdrowia, które mogą wpłynąć na zdolność do wykonywania obowiązków służbowych.

 

Konsekwencje opóźnienia badań okresowych

Opóźnienie wykonania badań okresowych może mieć poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Pracownik, który nie zgłosi się na badanie w wyznaczonym terminie, może zostać zawieszony w obowiązkach służbowych do czasu wykonania badania. W przypadku dłuższego opóźnienia pracodawca może nawet rozważyć rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika.

 

czarny kalendarz