Dziedziny medycyny pracy. Czy znasz wszystkie?

Medycyna pracy to dziedzina, której zadaniem jest przeprowadzanie niezbędnych badań u pracowników. W ramach medycyny pracy wykonywanych jest wiele różnych badań. Skierowania na nie wystawiają pracodawcy, dlatego ważne jest, żeby dobrze znać przepisy prawne i rodzaje badań, w ramach których trzeba sprawdzać stan zdrowia pracowników i ich zdolność do wykonywania swoich obowiązków.

Rodzaje badań z zakresu medycyny pracy

Obowiązek wykonywania badań medycyny pracy jest związany z obowiązującymi przepisami BHP. Głównym zadaniem badań medycyny pracy jest zapewnienie wszystkim pracownikom pełnego bezpieczeństwa w miejscu pracy i zapobiegnięcie występowaniu chorób związanych z niewłaściwymi warunkami pracy i z dopuszczeniem do jej wykonywania osób, których stan zdrowia na to nie pozwala. Stworzone przepisy jasno mówią, że wykonywanie danej pracy jest możliwe tylko po wcześniejszym wykluczeniu występowania u pracowników jakichś przeciwwskazań. Specjaliści z zakresu medycyny pracy przeprowadzają 3 rodzaje badań:

  • badania wstępne,
  • badania okresowe,
  • badania kontrolne.

Więcej na temat każdego z wymienionych rodzajów badań z zakresu medycyny pracy przeczytasz poniżej.

 

lekarz medycyny pracy

Zasady badań wstępnych w medycynie pracy

Badania wstępne w gabinetach medycyny pracy są przeprowadzane, zanim pracownik rozpocznie wykonywanie pracy. Obowiązek przeprowadzenia badań wstępnych obejmuje nie tylko pracowników, którzy dopiero zostali przyjęci do pracy, ale także tych, którzy pracują w firmie już długo, a teraz zmieniają tylko stanowisko. Badania wstępne dotyczą także pracowników, u których poprzedni stosunek pracy został rozwiązany przed 30 dniami lub wcześniej.

Badania wstępne polegają na dokonaniu ogólnej analizy stanu zdrowia pacjenta pod kątem istnienia przeciwwskazań do wykonywania określonych zadań. Szczególnie duże znaczenie badania wstępne mają w przypadku prac o podwyższonym ryzyku, tzn. takich, które są wykonywane w warunkach, które mogą stwarzać zwiększone ryzyko dla zdrowia, czyli np. przy podwyższonej temperaturze, hałasie, drganiach czy zapyleniu.

Zasady badań okresowych w ramach medycyny pracy

Badanie okresowe zazwyczaj mają taki sam przebieg, jak badania wstępne. Celem ich przeprowadzania jest potwierdzenie, że u pacjenta cały czas nie występują żadne przeciwwskazania do wykonywania pracy. Częstość przeprowadzania badań okresowych zależy od rodzaju pracy. W przypadku pracowników szczególnie narażonych na czynniki szkodliwe podczas pracy badania powinny być wykonywane co 2 lub 3 lata, w przypadku pracowników, którzy wykonują pracę przy komputerze, badania okresowe powinny być wykonywane co 4 lata, natomiast u pracowników, którzy wykonują czynności biurowe, bez konieczności częstego korzystania z komputera – co 5 lat.

Na czym polegają i kiedy są wykonywane badania kontrolne medycyny pracy?

Ostatnim rodzajem badań, które są przeprowadzane przez lekarzy medycyny pracy są badania kontrolne. Podlegają im wszyscy pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania kontrolne mają na celu zweryfikowanie, czy pracownik nadal jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków.