Dlaczego normy glukozy we krwi zmieniają się?

Mierzenie poziomu cukru we krwi to bardzo ważne badanie, które powinna raz na trzy lata wykonać każda osoba, która ukończyła czterdzieści pięć lat, co pozwoli uniknąć zachorowania na cukrzycę oraz jej powikłań. Jeśli obserwujesz u siebie takie objawy, jak senność, utrata wagi, częste oddawanie moczu, zaburzenia widzenia, nawracające bóle głowy, wzmożone pragnienie czy suchość skóry, badanie poziomu cukru we krwi powinieneś wykonać niezwłocznie, gdyż mogę one wskazywać na stan przedcukrzycowy. Drżenie rąk i nóg, wzmożone uczucie głodu, niepokój i nadmierne pocenie się z kolei świadczyć będzie o zbyt niskim poziomie glukozy we krwi. Co ciekawe, normy glukozy we krwi zmieniają się. Sprawdź, dlaczego, a także jakie wartości są obecnie uznawane za prawidłowe.

Normy glukozy a współczesna medycyna

Zmiana norm glukozy we krwi ma swoje źródło w rozwoju nauki i medycyny. Przede wszystkim nastąpiła zmiana metod oznaczania poziomu cukru we krwi z metody orto-toluidynowej na enzymatyczną z peroksydazą chrzanową. Ponieważ metoda orto-toluidynowa dawała wyniki do 30% wyższe niż enzymatyczna, zmieniono zakresy referencyjne. Co więcej, odchodzi się już stopniowo od wykonywania tak zwanej krzywej cukrowej, wskazując na niewystarczającą ilość pomiarów do przeprowadzenia krzywej, a także rezygnuje się z używania gleukometru od diagnozowania cukrzycy. Stężenie glukozy we krwi na czczo może bowiem wzrosnąć w bardzo silnym stresie, a także u chorych z zawałem serca, zapaleniem wyrostka robaczkowego czy atakiem kamicy żółciowej. Najnowsze badania wskazują także, że niższe stężenia glukozy są korzystne dla pacjentów i eliminują ryzyko powikłań w postaci nefropatii i retinopatii oraz chorób układu krążenia.

Jakie normy glukozy we krwi są obecnie uznawane za prawidłowe?

Obecnie za prawidłowe uznaje się stężenie glukozy we krwi z żyły łokciowej, oznaczane rano w odstępie od ośmiu do czternastu godzin po ostatnim posiłku i po przespanej nocy, wynoszące od 70 mg/dl do 99 mg/dl. W przypadku kobiet w ciąży będzie to poniżej 92 mg/dl. Aby zdiagnozować cukrzycę należy wykonać dwukrotne oznaczenie glukozy we krwi żylnej rano na czczo. Jeśli wynosi ono co najmniej 126 mg/dl można mówić o cukrzycy. O występowaniu choroby świadczyć będzie także przypadkowa glikemia, wykonana o dowolnej porze dnia i niezależnie od czasu, który upłynął od spożycia ostatniego posiłku na poziomie co najmniej 200 mg/dl. Wyniki, niespełniające kryteriów cukrzycy, ale mieszczące się poza normą świadczyć mogą o nieprawidłowej glikemii na czczo lub nieprawidłowej tolerancji glukozy.

lekarz mierzy glukozę