Czy pracownik na etacie może wystąpić do pracodawcy o dofinansowanie okularów?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem, które wymagają korekcji okularowej. Długoletnia praca przed komputerem, czytanie drobnych druków na dokumentach czy tam niewłaściwe oświetlenie biura – wszystko to może wpłynąć na osłabienie wzroku. W związku z tym, wielu pracowników zastanawia się, czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup okularów korekcyjnych od pracodawcy. W dzisiejszym wpisie na blogu szczegółowo przyjrzymy się temu zagadnieniu.

Prawo pracy a dofinansowanie okularów

Polskie prawo pracy nie przewiduje jednoznacznych przepisów dotyczących dofinansowania dla pracowników na zakup okularów korekcyjnych. Nie ma obowiązku dla pracodawcy, aby sfinansować tego rodzaju wydatki, chyba że wynika to z umowy o pracę, regulaminu lub układu zbiorowego pracy.

 

okulary

Okulary jako środek ochrony osobistej

Warto jednak pamiętać, że w przypadku osób wykonujących prace o podwyższonym ryzyku uszkodzenia wzroku (np. spawacze, operatorzy maszyn), pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi odpowiednich środków ochrony osobistej, w tym okularów ochronnych spełniających normy bezpieczeństwa. Jeśli więc dany pracownik ma już okulary korekcyjne, może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie okularów ochronnych z soczewkami korekcyjnymi. Kwestię konieczności stosowania przez pracownika korekcji okularowej ustala się w trakcie badań wstępnych u lekarza medycyny pracy.

 

Możliwość negocjacji z pracodawcą

Pomimo braku jednoznacznych przepisów odnoszących się bezpośrednio do dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, warto spróbować negocjacji z pracodawcą w tej sprawie. Pracownicy często mają możliwość uzyskania różnych świadczeń pozapłacowych, takich jak dofinansowanie wypoczynku, ubezpieczenie zdrowotne czy szkolenia. Zakup okularów korekcyjnych można uzasadnić jako inwestycję w zdrowie i komfort pracy zespołu oraz poprawę efektywności ich pracy.

Niektóre firmy oferują swoim pracownikom tzw. pakiet socjalny, który poza wymienionymi wcześniej świadczeniami, może obejmować także możliwość uzyskania dofinansowania na zakup okularów korekcyjnych. Należy jednak pamiętać, że jest to dobrowolne działanie ze strony przedsiębiorstwa i nie wynika z obowiązków prawnych.

 

Zakup okularów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Warto również sprawdzić, czy pracodawca oferuje ubezpieczenie zdrowotne dla swoich pracowników, które obejmuje refundację zakupu okularów korekcyjnych. W niektórych przypadkach może to być korzystniejsza opcja niż bezpośrednie dofinansowanie ze strony pracodawcy, ponieważ możliwość uzyskania refundacji będzie wynikać z umowy ubezpieczenia, a nie z indywidualnych ustaleń z pracodawcą.