Czy pracownik ma prawo wyboru lekarza medycyny pracy?

Czy pracownik ma prawo wyboru lekarza medycyny pracy? - zagadnienie ważne dla wszystkich osób zatrudnionych, które zgodnie z przepisami prawa podlegają badaniom lekarskim w ramach medycyny pracy. W dzisiejszym wpisie na blogu omówimy regulacje prawne dotyczące tego aspektu, funkcje lekarza medycyny pracy oraz sytuacje, w których pracownik może wybrać lekarza.

Regulacje prawne dotyczące medycyny pracy

Zgodnie z Ustawą o służbie zdrowia z dnia 27 sierpnia 2004 r., pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, co obejmuje także opiekę medyczną. W myśl tejże ustawy, pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie w ramach medycyny pracy przed rozpoczęciem zatrudnienia oraz w trakcie trwania stosunku pracy. Celem badań jest ocena zdolności do wykonywania pracy w danym zawodzie oraz ochrona zdrowia pracowników.

Funkcje lekarza medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy pełni ważną rolę w procesie dbania o zdrowie pracowników. Jego głównymi obowiązkami są przeprowadzanie badań lekarskich, ocenianie stanu zdrowia i zdolności do pracy oraz wystawianie orzeczeń o zdolności do pracy. Ponadto lekarz medycyny pracy może doradzać pracodawcom w kwestiach profilaktyki, higieny pracy, ergonomii oraz oceny ryzyka zawodowego.

Wybór lekarza medycyny pracy przez pracownika

W praktyce zwykle to pracodawca wyznacza lekarza medycyny pracy, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badań u swoich pracowników. Wynika to z faktu, że zgodnie z Ustawą o służbie zdrowia, to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia opieki medycznej pracownikom. Zatem to pracodawca ponosi wszelkie koszty związane z badaniami lekarskimi i musi umożliwić pracownikom dostęp do lekarza medycyny pracy.

Jednakże istnieją sytuacje, w których pracownik może wybrać lekarza medycyny pracy. Przykładem takiej sytuacji jest możliwość wyboru lekarza w przypadku kontroli okresowej bądź badania kontrolnego. Jeśli pracownik nie zgadza się z orzeczeniem wystawionym przez lekarza wyznaczonego przez pracodawcę, ma prawo zgłosić się do innego specjalisty celem wykonania badań kontrolnych. W takim przypadku koszty ponosić będzie sam pracownik.

Również w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnia dostępu do lekarza medycyny pracy, pracownik może samodzielnie wybrać specjalistę i zgłosić się na badania. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku pracownik powinien poinformować pracodawcę o swoim wyborze oraz uzyskać zgodę na wykonanie badań poza placówką wyznaczoną przez pracodawcę.

 

stetoskop