Czy osoby zatrudniane na umowie zleceniu muszą przechodzić badania lekarskie?

Badania lekarskie przed zatrudnieniem to częsty temat debaty wśród pracowników i pracodawców. W Polsce istnieją konkretne przepisy, które regulują kwestię badań lekarskich dla różnych grup zawodowych. W przypadku osób zatrudnionych na umowie zleceniu obowiązek przechodzenia badań lekarskich jest zróżnicowany i zależy od rodzaju wykonywanych obowiązków. W dzisiejszym wpisie na blogu przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i wyjaśnimy, w jakich sytuacjach osoby zatrudnione na umowie zleceniu muszą przechodzić badania lekarskie.

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Przepisy dotyczące badań lekarskich są odmienne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę są objęte szczegółowymi przepisami dotyczącymi badań lekarskich, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz dbałości o zdrowie pracowników.

Natomiast osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia nie są objęte wszystkimi przepisami dotyczącymi badań lekarskich medycyny pracy Obowiązującymi w przypadku umowy o pracę. Warto zaznaczyć, że każda umowa zlecenia może mieć indywidualne postanowienia w tym zakresie, mające na celu dostosowanie się do potrzeb i specyfiki danej pracy.

Obowiązek badań lekarskich dla osób zatrudnionych na umowie zleceniu

Obowiązek przechodzenia badań lekarskich przez osoby zatrudnione na umowie zleceniu jest względny i zależy od rodzaju wykonywanych obowiązków. Jeśli zleceniobiorca wykonuje prace, które są uznane za szczególnie niebezpieczne lub uciążliwe, to jest wymagane przystąpienie do badań lekarskich.

Przykładami takich prac mogą być: prace na wysokościach, prace wymagające ciężkiego wysiłku fizycznego, prace związane z transportem czy prace wymagające stałego kontaktu z substancjami chemicznymi. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie, które mają na celu potwierdzenie zdolności do wykonywania danej pracy.

Badania lekarskie a prawo jazdy

W przypadku osób posiadających prawo jazdy i wykonujących pracę związaną z transportem (np. dostawcy), istnieje obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich. Ma to na celu sprawdzenie, czy osoba realizująca taką pracę na podstawie umowy zlecenia jest zdolna do prowadzenia pojazdu i czy nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.

Koszty badań lekarskich

W przypadku umowy o pracę koszty badań lekarskich przed zatrudnieniem oraz okresowych pokrywa pracodawca. W sytuacji umowy zlecenia, jeśli badania lekarskie są wymagane, również należy pamiętać, że koszt badania lekarskiego powinien ponieść zleceniodawca.

Odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie badań lekarskich

Jeśli pracodawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich dla osób zatrudnionych na umowie zleceniu, może on ponieść odpowiedzialność prawną. Kary za niedopełnienie tego obowiązku mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

badania lekarskie