Czy badania wstępne liczą się jako pierwszy dzień pracy?

Zastanawiasz się, czy badania wstępne można uznać za pierwszy dzień pracy? Badania wstępne nie są jednoznacznie uznawane za pierwszy dzień pracy. Wynika to z faktu, że ich celem jest ocena zdolności kandydata do pracy, a nie faktyczne wykonywanie obowiązków służbowych. W praktyce oznacza to, że badania wstępne są częścią procesu rekrutacyjnego, a nie etapem pracy. Jednakże w niektórych przypadkach pracodawca może zdecydować się na uznawanie dnia badań wstępnych jako pierwszego dnia pracy, jeśli np. badania odbywają się w miejscu pracy lub są ściśle związane z wykonywanymi obowiązkami.

 

Kiedy można uznać badania wstępne za pierwszy dzień pracy?

W niektórych sytuacjach pracodawca może zdecydować się na uznawanie dnia pracowniczych badań wstępnych jako pierwszego dnia pracy. Może to być uzasadnione np. w przypadku, gdy badania odbywają się bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych lub gdy pracownik jest zobowiązany do uczestniczenia w szkoleniach wprowadzających odbywających się tego samego dnia. W takich przypadkach decyzja o uznaniu badań wstępnych za pierwszy dzień pracy leży po stronie pracodawcy i powinna być jasno określona w umowie o pracę.

 

Jakie są konsekwencje uznania badań wstępnych za pierwszy dzień pracy?

Jeśli pracodawca zdecyduje się na uznawanie dnia badań wstępnych jako pierwszego dnia pracy, pracownikowi przysługują wszystkie prawa wynikające z umowy o pracę, takie jak wynagrodzenie czy ubezpieczenie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niezdania badań wstępnych, pracownik może zostać zwolniony z pracy ze względu na brak zdolności do wykonywania obowiązków służbowych. Jeśli nie zdałeś badań wstępnych, możesz odwołać się od decyzji lekarza medycyny pracy. W takim przypadku powinieneś zgłosić się do innego lekarza specjalisty, który dokona ponownej oceny Twojej zdolności do pracy.

 

badanie lekarskie