Czy badania medycyny pracy mogą być wykonane w trybie zdalnym?

Czy badania medycyny pracy mogą być wykonane w trybie zdalnym? W dobie rosnącej popularności pracy zdalnej oraz postępu technologicznego, pytanie to pojawia się coraz częściej. Niestety, innowacje technologiczne nie odpowiadają na wszystkie wyzwania związane z badaniami medycyny pracy. W dzisiejszym wpisie na naszym blogu przedstawimy najważniejsze aspekty dotyczące tego zagadnienia.

Charakterystyka badań medycyny pracy

Bazowym celem badań medycyny pracy jest ocena zdrowotnej zdolności pracownika do wykonywania określonych czynności zawodowych. Są przeprowadzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Podczas takich badań lekarz specjalista ocenia stan zdrowia osoby, biorąc pod uwagę m.in. jego historię chorób, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań obrazowych czy też pomiarów ergonomicznych.

Możliwości przeprowadzenia badań zdalnych

W przypadku niektórych etapów wykonywania medycznych badań wstępnych istnieje możliwość ich przeprowadzenia na odległość, np. konsultacja z lekarzem specjalistą za pomocą telemedycyny czy zdalna analiza dokumentacji medycznej. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązania nie zastępują pełnego badania medycyny pracy wykonywanego przez lekarza w gabinecie. Ponadto zdalne badania mogą wiązać się z pewnymi ograniczeniami technicznymi oraz prawnymi.

Ograniczenia prawne

W polskim prawie nie ma przepisów, które jednoznacznie regulują możliwość przeprowadzenia badań medycyny pracy w trybie zdalnym. Obowiązujące przepisy dotyczące badań profilaktycznych i okresowych mówią jedynie o konieczności przeprowadzenia badań „przez lekarzy uprawnionych do wykonywania tych badań”. W praktyce oznacza to, że lekarze muszą przeprowadzić badania zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, co może być trudne do osiągnięcia w trybie zdalnym.

Ograniczenia techniczne

Badania medycyny pracy często wymagają przeprowadzenia różnorodnych badań diagnostycznych, takich jak audiometria, spirometria czy badanie wzroku. Wykonywanie tych badań na odległość jest obecnie niemożliwe lub niewiarygodne z punktu widzenia medycznego. Ponadto istnieje ryzyko, że wyniki uzyskane podczas badań zdalnych mogą być obarczone błędem spowodowanym nieodpowiednimi warunkami przeprowadzenia badania czy brakiem odpowiedniego sprzętu.

 

badania medycyny pracy