Czy badania lekarskie do pracy mogą być przeprowadzane w trybie zdalnym?

Czy badania lekarskie do pracy mogą być przeprowadzane w trybie zdalnym? To pytanie z pewnością nurtuje wiele osób, które obecnie poszukują pracy lub zmieniają stanowisko. W dobie pandemii koronawirusa i rosnącej liczby osób pracujących zdalnie to pytanie pojawiało się szczególnie często i sprawdzanie możliwości przeprowadzenia takich badań na odległość okazywało się bardzo ważne. W dzisiejszym wpisie na blogu  postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i przybliżymy temat związany z badaniami kwalifikacji wstępnej w trybie zdalnym.

Kiedy niezbędne jest wykonywania badań wstępnych medycyny pracy?

Badania kwalifikacji wstępnej są obowiązkowe w wielu zawodach, szczególnie tych związanych z pracą na wysokości, pracą przy maszynach czy eksploatacją urządzeń technicznych. Celem tych badań jest ocena ogólnego stanu zdrowia osoby ubiegającej się o daną pracę oraz stwierdzenie, czy jej kondycja fizyczna i psychiczna pozwala na bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Badania do kwalifikacji wstępnej  pozwalają ocenić zdolności motoryczne pracownika, jego czas reakcji, precyzję oraz zręczność. Tego rodzaju badania medycyny pracy są wykonywane zawsze przed zatrudnieniem pracownika w oparciu o umowę o pracę. Szczególne znaczenie mają oczywiście w przypadku zawodów wymagających dużej precyzji oraz koordynacji ruchowej, takich jak operator maszyn czy pracownik produkcji. Ale są też ważne u osób, które mają zacząć np. pracę biurową.

Czy badania lekarskie do pracy mogą być przeprowadzane w trybie zdalnym?

Odpowiadając na to pytanie trzeba zauważyć, że sprawa nie jest taka prosta i odpowiedź nigdy nie będzie jednoznaczna. Zależy bowiem od wielu czynników, które wpływają na możliwość przeprowadzenia takich badań na odległość, a wiele z nich jest ściśle powiązanych z konkretnymi wymaganiami zawodowymi.

Przede wszystkim, zdalne przeprowadzenie testu koordynacji ruchowej czy innych badań kwalifikacji wstępnej jest utrudnione ze względu na ograniczenia technologiczne oraz konieczność bezpośredniego kontaktu z badanym. Lekarz przeprowadzający badanie musi mieć możliwość nie tylko sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta, ale także określenia jego sprawności fizycznej. Często wiąże się to z koniecznością wykonania różnych testów diagnostycznych, które wymagają bezpośredniej obserwacji.

W praktyce może się jednak okazać, że niektóre etapy badań kwalifikacji wstępnej można przeprowadzić zdalnie. Przykładem mogą być wywiad lekarski czy analiza wyników wcześniej przesłanych przez osobę ubiegającą się o daną pracę badań laboratoryjnych. Jeśli osoba ubiegająca się o pracę ma już wcześniejsze doświadczenie w danej dziedzinie, analiza jej historii medycznej może okazać się pomocna w określeniu, czy może ona bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Badanie fizycznego stanu zdrowia

W przypadku badań, których celem jest sprawdzenie kondycji fizycznej kandydatów do pracy, np. badania koordynacji ruchowej, sytuacja jest trudniejsza, ponieważ tego rodzaju badania zwykle wymagają obecności w gabinecie osoby badanej. Lekarz musi bowiem ocenić nie tylko wyniki testów, ale również obserwować reakcje badanego na różne bodźce oraz jego płynność i precyzję ruchów. Pomimo istnienia różnych technologicznych narzędzi, np. aplikacji czy urządzeń służących do monitorowania ruchów, trudność w ich zastosowaniu na potrzeby lekarskich badań medycyny pracy na odległość jest spora.

Choć niektóre etapy badań kwalifikacji wstępnej można przeprowadzić zdalnie, np. analiza historii medycznej czy wyników badań laboratoryjnych, to wykonanie zdalnie np. testu koordynacji ruchowej oraz innych badań sprawnościowych jest trudne lub niemożliwe ze względu na ograniczenia technologiczne, oraz konieczność bezpośredniej obserwacji osoby badanej przez lekarza. W obecnej sytuacji część badań lekarskich może być przeprowadzana zdalnie, jednak ostateczna decyzja zależy od indywidualnych przypadków oraz rodzaju wymaganych badań.

 

lekarz online